profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja62%
Język polski

Porównanie wierszy „Do Trupa” Jana Andrzeja Morsztyna oraz „Dla zakochanych” Stanisława Grochowiaka

Śmierć i miłość. Dwie, mogłoby się wydawać, skrajnie różne uczucia. Jednak mają ze sobą wiele wspólnego. Cierpienie – oto ich wspólna cecha. Oba wiersze porównują miłość do śmierci, jednakże na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich ukazuje miłość...satysfakcja72%
Język polski

Stanisław Grochowiak.

Stanisław Grochowiak (1934-1976). Poeta, dramaturg, prozaik, publicysta. Urodził się w Lesznie Wlkp. Studiował polonistykę w Poznaniu i Wrocławiu. Debiutował jako poeta w prasie literackiej w 1955 r. Pracował w redakcjach różnych pism i...satysfakcja71%
Język polski

Stanisław Grochowiak - życie, twórczość

Ważne miejsce we współczesnej poezji zajmuje nurt zwany turpizmem. Przyświeca mu przekonanie, że zadaniem poety jest ukazanie wszystkich stron ludzkiej rzeczywistości. Postawa taka zyskiwała wśród młodych poetów wielu zwolenników. Ułatwiała...satysfakcja56%
Język polski

Analiza interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pod tytułem "Dla zakochanych to samo staranie"

Analiza i interpretacja Wiersza Stanisława Grochowiaka pod tytułem „Dla zakochanych to samo staranie” Tytuł wiersza sugeruje, że wiersz będzie mówił o Zakochanych, ich potrzebach i staraniach. Słowo „zakochani” w tytule wiersza nie bez...satysfakcja61%
Język polski

Interpretacja wierszy Stanisława Grochowiaka "Dla zakochanych to samo staranie" i "Lekcja anatomii".

1.Stanisław Grochowiak "Dla zakochanych to samo staranie". Poeta podejmuje modny w epoce baroku topos miłości i śmierci. Podkreśla wspólne cechy towarzyszące sytuacji zakochanych i zmarłych, np. izolacja od świata żywych, przebywanie...satysfakcja34%
Język polski

Analizując porównawczo wiersze-„ Na ciało gdy umiera” Jarosława Marka Rymkiewicza i „Dla zakochanych..” Stanisława Grochowiaka- uzasadnij ich związek z kulturą baroku

Wiersze „Na ciało, gdy umiera” Jarosława Marka Rymkiewicza oraz „Dla zakochanych…” Stanisława Grochowiaka niewątpliwie mają związek zarówno z tematyką, jak i budową utworów barokowych. Jednakże w obu tekstach podobieństwo to przejawia się w inny...satysfakcja73%
Język polski

Interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka "Pocałunek krajobraz".

Tematem wiersza Stanisława Grochowiaka „pocałunek krajobraz” jest pocałunek kochanków. Autor przyrównuje go do niezapomnianej chwili, pełnej uroku i uniesień. Jest to porównanie piękna kobiecego ciała z pięknem przyrody, lasu, ogrodu pełnego...satysfakcja59%
Język polski

"Lekcja anatomii doktora Tulpa "Rembrandta i "Lekcja anatomii (Rembrandta)" Stanisława Grochowiaka - porównanie

Na przestrzeni wieków różne dziedziny sztuki wzajemnie się uzupełniały. Tak więc obraz ilustrował dzieło literackie, ale także dochodziło do sytuacji odwrotnych, kiedy to malarstwo stawało się inspiracją dla poetów. W tym przypadku mamy do...