profil

Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja83%
Wiedza o społeczeństwie

Dochodzenie roszczeń cywilnych przed sądem

Sądy właściwe do rozpoznawania spraw cywilnych Sprawy cywilne, to znaczy sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, jak również z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których stosuje...satysfakcja70%
Prawo

Na czym polega jurysdykcja w sprawach cywilnych i sprawach karnych

Jurysdykcja w sprawach cywilnych polega na rozstrzyganiu sporów o prawa podmiotowe osób fiz i pr. Istnieją trzy aspekty spraw cywilnych: 1. O naruszenie świadczenia 2. O ustalenie 3. O ukształtowanie stosunku prawnego. Postępowanie...satysfakcja59%
Wiedza o społeczeństwie

Postępowanie sądowe

Postepowanie sądowe – jest to rozstrzygnięcie sprawy przez niezawisły i niezależny sąd . Najczęściej przebiega jawnie. Sytuacje , w których istnieje konieczność wyłączenia jawności , określa ustawa . Wyróżnia się postepowanie cywilne , karne i...satysfakcja86%
Prawo karne

Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym.

Rozważania na temat dochodzenia roszczeń cywilnych należy rozpaczać od zdefiniowania roszczeń które ewentualnie mogą być w procesie karnym dochodzone. Zakłada się, że każda szkoda wyrządzona podczas popełnienia przestępstwa powinna zostać...satysfakcja69%
Administracja

Prawo zobowiązań

Są to notatki z prawa zobowiązań. Przydadzą się z penością studentom WSSS w Suwałkach. Prawo cywilne jest jedną z głównych gałęzi współczesnego prawa. Wraz z dwoma innymi podstawowymi gałęziami prawa, tj. prawem administracyjnym i prawem...