profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja60%
Język polski

Słowniki

Słownik ortograficzny - jest to słownik podający wyracy, co do których mogą wystąpić wątpliwości, jak należy je pisać; słownik ten uczy poprawnej pisowni. Słownik poprawnej polszczyzny (słownik ortoepiczny) - autorem jest Stanisław Szober....satysfakcja62%
Język polski

Rodzaje użytecznych słowników.

)Słownik wyrazów obców *2)Słownik synonimów *3)Słownik wyrazów bliskoznacznych 4)Słownik wymowy polskiej Prawidłowa wymowa wyrazów polskich w standardzie międzynarodowym (wymagana znajomość fonetyki) 5)Słownik polskich wyrazów form...satysfakcja61%
Język polski

Słowniki językowe

Słownik-zbiór wyrazów ułożonych zwykle alfabetycznie z objaśnieniem ich znaczeń, często także zasad użycia i pisowni. Słownik to źródło informacji bezpośredniej. Wyróżniamy słowniki: językowe i rzeczowe. Słowniki językowe dzielą się na:...satysfakcja57%
Język polski

Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz?

Słownikiem nazywamy zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, najczęściej alfabetycznie. Hasła są najczęściej objaśnione pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia. Wyróżniamy takie rodzaje słowników jak:...satysfakcja83%
Język polski

Wierszyk o bibliotece

Biblioteka, biblioteka, takie miejsce na Was czeka. Są tu bajki i słowniki i komiksy z Myszka Miki. Każdy jest w niej mile widziany i zawsze po królewsku witany. Znajdzesz tutaj Mickiewicza, Kopernika, Sienkiewicza. Książki to najlepsi...satysfakcja53%
Geografia

Geografia-rodzaje, zadania, nauki pokrewne i źródła informacij o geografi.

Geografię dzielimy na: (fizy(czna regi)(onalna społeczno)ekonomiczna) -fizyczna -regionalna -społeczno-ekonomiczna GEOGRAFIA jest nauką badającą powłokę ziemi i jej zróżnicowania przestrzenne pod względem przyrodniczym i...satysfakcja40%
Język polski

Posiadanie domowej biblioteki

Udowodnij, że bardzo pożyteczne jest posiadanie domowej biblioteki. W XXI w. każda publiczna czy szkolna biblioteka jest bardzo dobrze wyposażona w wieloaspektowe książki, encyklopedie, bajki a nawet słowniki. Dla sporej sumy osób, twierdzenie...