profil

Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja84%
Wiedza o społeczeństwie

Władza sądownicza

Częścią aparatu państwowego Są sądy i trybunały. Rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy (wymiar sprawiedliwości) należy do nieza?wisłych sądów, a rozstrzyganie sporów konstytucyjnych, zarówno w sfe?rze stanowienia, jak i stosowania prawa,...satysfakcja88%
Wiedza o społeczeństwie

Władza sądownicza w Polsce.

Do władzy sądowniczej zalicza się: -sąd najwyższy, -sądy powszechne, -sądy szczególne, -trybunał konstytucyjny, -trybunał stanu. Podstawą władzy sądowniczej jest wyłącznie prawo i jest niezależna od innych organów państwowych . Sądy i...satysfakcja58%
Historia

Konstytucja marcowa i kwietniowa

praca w załączniku :)satysfakcjab/d
Wiedza o społeczeństwie

Władza sądownicza w Polsce

1. Prawo - ogół norm,przepisów prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności. Dziedziny prawne: - prawo cywilne, - prawo karne, - prawo konstytucyjne, - prawo unijne (UE), - prawo rodzinne, - prawo administracyjne,...satysfakcja50%
Prawo

Władza sądownicza

1.wymiar sprawiedliwości – ma za zadanie rozstrzygać spory powstałe między osobami i instytucjami, przedstawicielami władzy sądowniczej inaczej jurysdykcyjnej albo judykatywy są sądy i trybunały. Każdy wyrok rozpoczyna się od słów w imieniu...satysfakcja25%
Administracja

Europejski Trybunał Stanu

europejski trybunał stanusatysfakcja60%