profil

Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcjab/d
Wiedza o społeczeństwie

Organy wspólnot Europejskich

RADA EUROPEJSKA – szefowie państw lub rządów, przewodniczący Komisji Eu; naczelny organ decyzyjny. Kompetencje: określa główne kierunki polityki UE, wyznacza kierunku rozwoju, koordynuje politykę zagraniczną państw członkowskich, podejmuje decyzje...satysfakcja29%
Administracja

Materialy do nauki z UE

1.3 Powst. i dorobek Rady Europy- Data powst. 5.05.1949r.. w Londynie , Podstawy traktatowe: statut Rady Europy z 5.05.1949 r.. RE powołana do życia przez 10 państw: Frań., W.Bryt., Belgie, Holan., Luksemb.,Danłe Irlandie, Włochy, Norwegie,...satysfakcja49%
Stosunki międzynarodowe

Rada Unii Eurpejskiej, Rada Europejska, Rada Europy. Rożnice

Rada Europejska to organ Unii Europejskiej. Nie należy jej mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europy. Ta ostatnia nie jest w ogóle instytucją unijną , lecz niezależną od UE organizacją międzynarodową. Mianem Rady Europejskiej określa się...satysfakcja70%
Edukacja europejska

Instytucje wspólnot europejskich

UE wstęp • Ogólna prezentacja UE wstęp • Kalendarium UE wstęp • Instytucje Wspólnot Europejskich UE wstęp • Funkcjonowanie UE wstęp • Wspólna polityka UE wstęp • Układ Europejski Ogólna charakterystyka Układ instytucjonalny...satysfakcja69%
Wiedza o społeczeństwie

Organy Wspólnot Europejskich

Instytucje Unii Europejskiej to: Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Parlament Europejski Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejski Trybunał Obrachunkowy Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Stałych...satysfakcja40%
Historia

Unia Europejska

Unia Europejska powołana została do życia na mocy →Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego 7 lutego 1992 r., a wprowadzonego w życie l listopada 1993 r. Jej podstawę prawną stanowi właśnie ten traktat oraz preambuła i art. l →Jednolitego Aktu...satysfakcja40%
Edukacja europejska

Ramy instytucjonalne wspólnoty europejskiej, organy oraz system norm prawnych.

Wspólnota Europejska prowadzi działalność międzynarodową pozostawiając sferę działań między państwami – członkami Unii Europejskiej właśnie Unii. Wspólnota Europejska dysponująca zdolnością prawną realizuje tę działalność poprzez własne organa...satysfakcja81%
Wiedza o społeczeństwie

Organy UE

Unia Europejska Do organów głównych zaliczamy: Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Komisję, Parlament, Trybunał Obrachunkowy. Radę Europejską tworzy głowy państw członkowskich oraz przewodniczący komisji...