profil

Wybierz przedmiot
Prace 10
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja77%
Chemia

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach określa liczbę gramów substancji, jaką trzeba w danej temperaturze rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika aby otrzymać roztwór nasycony. Roztwór nienasycony to taki roztwór, w którym w określonej temperaturze można jeszcze rozpuścić pewną ilość substancji. Stwierdzono, że rozpuszczalność większości ciał stałych w cieczach wzrasta ze wzrostem temperatury, a rozpuszczalność gazów maleje. Analizując równowagę roztworu nasyconego z nadmiarem...satysfakcja43%
Chemia

Kwasy

Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cytrynach i...satysfakcja18%
Chemia

Kwasy organiczne

Opisy(razem z wzorami): -kwasu solnego -siarkowodoru -Kwasu siarkowego VI -Kwasu siarkowego IV -kwasu azotowego V -kwsu węglowego -kwasu fosforowego (H3PO4) Master of Cyktor gim nr 4 otwock :) Na potrzeby p. Charlinskiegosatysfakcja50%
Chemia

Kwasy: rodzaje i powstawanie

Rodzaje roztworu: - nasycony ? to taki, w którym dodanie w określonej temp. dodatkowych ilości danej substancji nie doprowadzi do jej rozpuszczenia. - nienasycony ? to taki, w którym w określonej temp. dodanie dodatkowej ilości substancji...satysfakcja64%
Chemia

Roztwory

Roztwór właściwy- jest to jeden z rodzajów roztworów. Roztwór właściwy charakteryzuje się tym , że poszczególne składniki znajdują się w stanie bardzo dużego rozproszenia. Cząsteczki w roztworze właściwym mają rozmiar około 10-7. Roztwory właściwe...satysfakcja74%
Chemia

Definicje (roztwory wodne)

Roztwór to mieszanina ciekła powstała przez zmieszanie substancji rozpuszczanej i rozpuszczalnika. Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania: -temperatura -mieszanie -stopień rozdrobnienia substancji. Roztwory ze względu na wielkość...satysfakcja71%
Chemia

Woda i roztwory wodne

Kondensacja, czyli skraplanie pary wodnej- zmiana gazowego stanu skupienia wody w stan ciekły. Czysta woda jest cieczą bezbarwną, bezwonną, nietoksyczną i bez smaku. Podczas zamarzania woda zwiększa swoją objętość i dlatego lód (mający...satysfakcja79%
Chemia

Woda

Elektroliza wody – rozkład wody pod wpływem prądy elektrycznego na wodór i tlen Na podstawie wielu badań stwierdzono, że woda jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu. Dowodem tego jest elektroliza wody (rozkład wody pod wpływem stałego prądu...satysfakcja79%
Chemia

Podstawowe zagadnienia chemiczne

Mieszanina: - Powstaje przez zmieszanie składników - zmienny ilościowy skład składników - Można rozróżnić składniki w mieszaninach niejednorodnych - Rozdzielamy na składniki metodami fizycznymi ( krystalizacja, destylacja) - Składniki...satysfakcja80%
Chemia

Podsumowanie wiadomości z chemii po klasie I.

Mieszanina - powstaje po wymieszaniu ze sobą co najmniej 2 składników. Mieszanina jednorodna - to mieszanina której składników nie jesteśmy w stanie rozróżnić gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych. Mieszanina niejednorodna...