profil

Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja84%
Wiedza o społeczeństwie

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Moja praca będzie dotyczyła Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Na wstępie mojego referatu przedstawię główne pojęcia dotyczące giełdy oraz jej definicję. Następnie opiszę GPW w...satysfakcja75%
Matematyka

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych - prezentacja multimedialnasatysfakcja53%
Ekonomia

Rynek papierów wartościowych w Polsce

I. Rynek Kapitałowy 1. Istota rynku kapitałowego i jego zobowiązania II. Rynek Papierów Wartościowych 1. Rynek Papierów Wartościowych 2. Instrumenty Rynku Papierów Wartościowych a. Akcje b. Czeki c. Weksel d. Obligacje e. Bony...satysfakcja76%
Podstawy przedsiębiorczości

Giełda papierów wartościowych

a to jet referat o giełdzie papierów wartościowych gotowy :D Giełda Papierów Wartościowych Giełda papierów wartościowych to ?miejsce w którym? odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposób, że przy...satysfakcja72%
Wiedza o społeczeństwie

Giełda papierów wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się w godzinach 12.00 - 13.00. W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim...satysfakcjab/d
Podstawy przedsiębiorczości

Giełda papierów wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,pod numerem KRS 82312, kapitał zakładowy w wysokości 41.972.000 złotych -...