profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja18%
Matematyka

Równania i nierówności

* podkreślenie różnicy pomiędzy tożsamością a równaniem, co to jest rozwiązanie równania, co to znaczy rozwiązać równanie. * równania równoważne (co to są równania równoważne, zastępowanie wyrażeń algebraicznych równoważnymi i takie same...satysfakcja35%
Matematyka

Wyrażenia algebraiczne, równania, nierówności, sumy algebraiczne prezentacja

tak tak poniżej znajduje sie załącznik aczkolwiek jeżeli go nie ma to nie moja sprawa i nie ponoszę odpowiedzialności za ów błąd .z wyrazami szacunku(gg-9455467)satysfakcja43%
Matematyka

Matematyka - teoria

Liczby nieujemne to liczby dodatnie i zero. Liczby niewymierne to liczby, których nie można przedstawić w postaci ułamka Liczby odwrotne to dwie liczby, których iloczyn jest równy jeden. Liczby pierwsze to takie liczby naturalne większe od 1,...satysfakcja53%
Matematyka

Równania i nierówności trygonometryczne.

Czytaj załącznik:)satysfakcja20%
Matematyka

Równania i nierówności z parametrem

Na rysunku poniżej przedstawione są wykresy funkcji y = mx2 + mx + 1. Każdy z nich otrzymano w ten sposób, że literę m zastąpiono pewną liczbą. We wzorze y = mx2 + mx + 1 litera m pełni inną rolę miż x. Litera x jest zmienną, natomiast m jest...satysfakcja77%
Matematyka

Zakres materiału na mature z matematyki

EGZAMIN DOJRZAŁÓŚCI –ZAKRES MATERIAŁU Z MATEMATYKI I.ZBIORY 1)Działania na zbiorach 2)Relacje między zbiorami 3)Zbiory liczbowe (N,C,NW,R) 4)Przedziały liczbowe 5)Potęgowanie i pierwiastkowanie, działania 6)Logarytmowanie Pojęcie...satysfakcja51%
Matematyka

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenie algebraiczne to wyrażenie składające się liter oraz liczb, które są połączone ze sobą znakami działań oraz nawiasami. Za pomocą wyrażeń algebraicznych zapisujemy różne zwroty matematyczne, wzory, twierdzenia oraz równania i nierówności....satysfakcja63%
Matematyka

Materiały pomocnicze na matematykę do matury

SPIS TREŚCI 1. Zbiory. Działania na zbiorach. 2. Układy równań i nierówności. 3. Funkcja kwadratowa. 4. Wielomiany 5. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna 6. Funkcje trygonometryczne 7. Funkcje wymierne. Równania i nierówności wymierne...