profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja45%
Biologia

Oddychanie beztlenowe

Oddychanie beztlenowe zachodzi u organizmów beztlenowych oraz np. w mięśniach przy niedotlenieniu i w erytrocytach. Składa się z glikolizy oraz procesu odtworzenia NAD + w wyniku utlenienia NADH+H + . Różne substancje mogą być akceptorami elektronów wodoru, stąd różne rodzaje oddychania beztlenowego. Podczas fermentacji akceptorem wodoru jest kwas pirogronowy, który może ulegać redukcji, np. do kwasu mlekowego – fermentacja mlekowa (u bakterii mlekowych i w mięśniach), etanolu –...satysfakcja76%
Biologia

Czy w przyrodzie występuje oddychanie beztlenowe?

W przyrodzie występuje oddychanie beztlenowe: jest wykorzystywane przez niektóre bakterie i grzyby, które żyją w środowisku, gdzie nie ma tlenu. Przykład: drożdże Drożdże przekształcają glukozę w etanol i dwutlenek węgla. Podczas tego procesu...satysfakcja64%
Biologia

Oddychanie beztlenowe

Oddychanie Beztlenowe (anaerobowe) Niektóre organizmy żywe czerpią energię wyłącznie z beztlenowego rozkładu związków organicznych, czyli fermentacji lub rozkładu związków nieorganicznych, na przykład azotanów lub siarczanów (oddychanie azotowe,...satysfakcja33%
Biologia

Oddychanie tlenowe i beztlenowe krótkie porównanie pod względem substratów, produktów, ilości tworzonego ATP i miejsca przebiegu procesu.

Porównaj oddychanie tlenowe i beztlenowe pod względem substratów, produktów, ilości tworzonego ATP i miejsca przebiegu procesu. Oddychanie tlenowe zachodzi w trzecim etapie czyli w transportowaniu elektronów w łańcuchach oddechowych i...satysfakcja45%
Biologia

Oddychanie beztlenowe

Niektóre organizmy żywe czerpią energię wyłącznie z beztlenowego rozkładu związków organicznych, czyli fermentacji lub rozkładu związków nieorganicznych, na przykład azotanów lub siarczanów Takie organizmy mogą żyć w środowisku całkowicie...satysfakcja45%
Biologia

Oddychanie beztlenowe

Substratem oddychania beztlenowego jest najczesciej glukoza. W tym przypadku przemiany pirogronianu polegaja na jego bezposredniej lub posredniej redukcji, ktorej towarzyszy utlenianie NADH+H+ do NAD. Fermentacji nadaje sie nazwe w zaleznosci od...