profil

Wybierz przedmiot
Prace 24
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja43%
Biologia

Rośliny nasienne

U roślin nasiennych nastąpiła dalsza redukcja gametofitu, nierzadko do kilku komórek, i jego całkowite uzależnienie od sporofitu. Natomiast sporofit stał się pokoleniem dominującym. Rośliny te uniezależniły się w pełni od środowiska wodnego w wyniku specjalizacji i zróżnicowania tkanek budujących ich organy, które osiągnęły bardzo dużą sprawność funkcjonalną i uległy różnym modyfikacjom w wyniku przystosowania roślin nasiennych do różnych środowisk. Ważnym osiągnięciem ewolucyjnym było...

satysfakcja28%
Biologia

Rośliny nasienne

U roślin nasiennych nastąpiła dalsza redukcja gametofitu i jego całkowite uzależnienie od sporofitu. Natomiast sporofit stał się pokoleniem dominującym. Rośliny te uniezależniły się w pełni od środowiska wodnego w wyniku specjalizacji i zróżnicowania tkanek budujących ich organy, które osiągnęły bardzo dużą sprawność funkcjonalną i uległy różnym modyfikacjom. Drugim czynnikiem umożliwiającym ekspansję na lądzie było uniezależnienie procesu rozmnażania płciowego od środowiska wodnego i...

satysfakcja76%
Biologia

Znaczenie roślin nasiennych

Rośliny nasienne odgrywają istotną rolę w przyrodzie,gdyż: – stanowiąc początkowe ogniwo w łańcuchach pokarmowych dostarczają materii organicznej w ekosystemach wykorzystywanej jako pokarm przez konsumentów i destruentów, – są głównymi obok glonów dostarczycielami tlenu do atmosfery, – mają wpływ na warunki klimatyczne na Ziemi (zwłaszcza tropikalne lasy deszczowe), – chronią Ziemię przed wysychaniem i erozją, – dają schronienie innym organizmom. Rośliny nasienne są ważne dla...satysfakcja43%
Biologia

Rośliny nasienne

Rośliny naśenne prezentująnieprzebrane bogactwo form i barw są najliczniejszą grupą organizmów samożywnych na lądzie rośliny naśenne tworząc zielony płaszcz pokrywający znaczny obszar naszej planety pozwalają istnieć innym organizmom rośliny...satysfakcja50%
Biologia

"Róznorodność narządów wegetatywnych roślin nasiennych"

Praca kontrolna z biologii , semestr I, rok szkolny 2005/06 "Róznorodność nażądów wegetatywnych roślin nasiennych" Okrytonasienne to podgromada roslin telomowych liczaca ok. 300 tys. gatunków drzew, krzewów i bylin, bedaca najliczniejsza...satysfakcja34%
Biologia

Systematyka

BRUNATNICE: Wielokomórkowe glony o skomplikowanej budowie plechy, Zawierają barwniki brunatne, rozmnażają się poprzez przemianę pokoleń, glony typowo morskie, wielkość od kilku nm. do 100m długości, przedstawiciel: Morsztyn pęcherzykowaty,...satysfakcja51%
Biologia

Uzasadnij, że organowce swoja budową przystosowały się do różnorodnych środowisk życia

Organowce to rośliny wyższe, dzielą się na: Rośliny zarodnikowe- rośliny nie wytwarzające kwiatów, rozmnażające się głównie przez zarodniki. U większości występuje wyraźna przemiana pokoleń. -Mszaki Wątrobowce Mchy · Paprotniki...satysfakcja34%
Biologia

Rośliny nasienne

ROŚLINY NASIENNE Spermatophyta, Typ: Nagozalążkowe drobnolistne (Pinophyta = Coniferophyta) Gromada: Miłorzębowe (Ginkgopsida) Gromada: Kordaitowe (tCordaitopsida) Gromada: Szpilkowe (Pinopsida) Typ: Nagozalążkowe...satysfakcja33%
Biologia

Rośliny nasienne- charakterystyka, rozmnażanie, budowa, podział

Rośliny nasienne: ♥ Posiadają łodygi i korzenia zdolne do przyrostu wtórnego na grubość ♥ Posiadają żeński organ rozrodczy jakim jest zalążek który po zapłodnieniu przekształca się w nasiona ♥ Obejmują grupy: Nagonasiennych i Okrytonasiennych...satysfakcja22%
Biologia

Zagadnienia maturalne z biologii

1. Klasyfikacja organizmów Podstawy taksonomii - Historyczne i współczesne systemy klasyfikowania organizmów - Botanika i zoologia - klasyczne dziedziny biologii - Metody badania rozwoju życia na Ziemi 2. Bakterie Bakterie - pierwsze...