profil

Wybierz przedmiot
Prace 24
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja28%
Biologia

Rośliny nasienne

U roślin nasiennych nastąpiła dalsza redukcja gametofitu i jego całkowite uzależnienie od sporofitu. Natomiast sporofit stał się pokoleniem dominującym. Rośliny te uniezależniły się w pełni od środowiska wodnego w wyniku specjalizacji i zróżnicowania tkanek budujących ich organy, które osiągnęły bardzo dużą sprawność funkcjonalną i uległy różnym modyfikacjom. Drugim czynnikiem umożliwiającym ekspansję na lądzie było uniezależnienie procesu rozmnażania płciowego od środowiska wodnego i...

satysfakcja45%
Biologia

Rośliny nasienne

U roślin nasiennych nastąpiła dalsza redukcja gametofitu, nierzadko do kilku komórek, i jego całkowite uzależnienie od sporofitu. Natomiast sporofit stał się pokoleniem dominującym. Rośliny te uniezależniły się w pełni od środowiska wodnego w wyniku specjalizacji i zróżnicowania tkanek budujących ich organy, które osiągnęły bardzo dużą sprawność funkcjonalną i uległy różnym modyfikacjom w wyniku przystosowania roślin nasiennych do różnych środowisk. Ważnym osiągnięciem ewolucyjnym było...

satysfakcja76%
Biologia

Znaczenie roślin nasiennych

Rośliny nasienne odgrywają istotną rolę w przyrodzie,gdyż: – stanowiąc początkowe ogniwo w łańcuchach pokarmowych dostarczają materii organicznej w ekosystemach wykorzystywanej jako pokarm przez konsumentów i destruentów, – są głównymi obok glonów dostarczycielami tlenu do atmosfery, – mają wpływ na warunki klimatyczne na Ziemi (zwłaszcza tropikalne lasy deszczowe), – chronią Ziemię przed wysychaniem i erozją, – dają schronienie innym organizmom. Rośliny nasienne są ważne dla...satysfakcja34%
Biologia

Systematyka

BRUNATNICE: Wielokomórkowe glony o skomplikowanej budowie plechy, Zawierają barwniki brunatne, rozmnażają się poprzez przemianę pokoleń, glony typowo morskie, wielkość od kilku nm. do 100m długości, przedstawiciel: Morsztyn pęcherzykowaty,...satysfakcja60%
Biologia

Typy ekologiczne roslin nasiennych

czynnik Typy ekologiczne przykłady światło Światłolubne(heliofile) Słonecznik, dziurawiec, dzwonek Cieniolubne(skiofile) Paprocie, bluszcz, szczawik zajęczy Ilość wody Wodolubne(hydrofity) Grążel żółty, grzebień biały, rogatek, strzałka wodna,...satysfakcja50%
Biologia

"Róznorodność narządów wegetatywnych roślin nasiennych"

Praca kontrolna z biologii , semestr I, rok szkolny 2005/06 "Róznorodność nażądów wegetatywnych roślin nasiennych" Okrytonasienne to podgromada roslin telomowych liczaca ok. 300 tys. gatunków drzew, krzewów i bylin, bedaca najliczniejsza...satysfakcja27%
Biologia

Rośliny nasienne (ściąga)

Rośliny nasienne to takie które posiadają korzeń łodygę liście i kwiat, odznaczają się złożoną budową zew. wew. Zaliczamy rośliny nagonasienne i okrytonasienne. 2. Rośliny nagonasienne wytwarzają nasiona przechodzą przemianę pokoleń.3.Nasienie...satysfakcja19%
Biologia

Materiały na mature z biologii

1. KOMÓRKA (systematyka)Korelacja budowy poszczególnych organelli komórkowych z pełnioną przez nie funkcją.· Teoria komórkowa· Kształt komórek· Wielkość komórek· Składniki komórki:błona komórkowa - funkcja- charakterystyka- budowa chemiczna- błona...satysfakcja26%
Biologia

Mszaki, protisty, paprotniki, rośliny nagonasienne, okrytonasienne

MSZAKI wyst w środowisku wilgotnym i zacienionym. Zaliczane do prymitywnych organowców, lądowe rośliny tkankowe. Cykl rozw: Pomiędzy listkami gametofitu zn się gametangia- rodnie i plemnie. W obecności wody plemniki przelewają swą zawartość do...satysfakcja31%
Biologia

Rośliny nasienne- charakterystyka, rozmnażanie, budowa, podział

Rośliny nasienne: ♥ Posiadają łodygi i korzenia zdolne do przyrostu wtórnego na grubość ♥ Posiadają żeński organ rozrodczy jakim jest zalążek który po zapłodnieniu przekształca się w nasiona ♥ Obejmują grupy: Nagonasiennych i Okrytonasiennych...