profil

Prace 20
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja60%
Chemia

Korozja

Korozja - ogólna nazwa procesów niszczących mikrostrukturę danego materiału, prowadzących do jego rozpadu, a wywołanych wpływem środowiska, w którym dany materiał się znajduje Korozja - proces stopniowego niszczenia zachodzący na powierzchni...satysfakcja50%
Chemia

Ogniwo galwaniczne (korozyjne), korozja metali (ogólnie)

KOROZJA METALI Korozją nazywa się stopniowe niszczenie tworzywa pod wpływem chemicznego oddziaływania środowiska. W przypadku metali rozróżnia się korozję chemiczną i elektrochemiczną. Korozja chemiczna jest spowodowana oddziaływaniem suchych...satysfakcja33%
Chemia

Korozja-opis

Korozja, proces stopniowego niszczenia zachodzący na powierzchni metali i ich stopów oraz tworzyw niemetalowych (np. betonu, drewna) wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Korozja chemiczna polega na chemicznym...satysfakcja48%
Chemia

Korozja elektryczna

2. Korozja elektrochemiczna: Korozja elektrochemiczna jest najbardziej powszechnym rodzajem korozji. Należy do niej powszechnie spotykane zjawisko korozji atmosferycznej, która spowodowana jest działaniem na metale wilgotnego powietrza i...satysfakcja51%
Chemia

Korozja metali - Referat (dostałem z niego 5)

Przez korozję rozumie się proces działania środowiska na tworzywo, a więc każdego środowiska na każde tworzywo. Ta uniwersalność zjawiska powoduje, że korozja stanowi poważny, ogólnopaństwowy problem gospodarczy. Korozji ulegają z różną...satysfakcja46%
Chemia

Korozja

Korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku którego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. Rodzaje korozji: Korozja...satysfakcja66%
Chemia

Korozja metali

Korozja metali- jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku, którego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. W przypadku metali...satysfakcja59%
Chemia

Korozja

KOROZJA METALI I JEJ ZWALCZANIE Korozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere – zżerać. Pojęcie korozji dotyczy przede wszystkim metali i stopów, choć...satysfakcja74%
Chemia

Korozja

Korozja - ogólna nazwa procesów niszczących mikrostrukturę materiału, które prowadzą do jego rozpadu. Korozja zachodzi pod wpływem chemicznej i elektrochemicznej reakcji materiału z otaczającym środowiskiem. Korozja rozpoczyna się zwykle drobnymi...satysfakcja65%
Chemia

Korozja metali.

Korozja jest to proces niszczący mikrostrukturę metalu lub stopu metali. Zachodzi ona pod wpływem chemicznej i elektromechanicznej reakcji materiału ze środowiskiem. Czynniki wpływające na ten proces to m.in.: obecność zanieczyszczeń, odczyn...