profil

Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja69%
Psychologia

Umiejętności kierownicze.

Kierowanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Kierownicy osiągają cele organizacji powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych, nie zaś drogą wykonania ich przez nich samych. Proces kierowania poddany...satysfakcja72%
Politologia

Władza i przywództwo w organizacji na przykładzie redakcji portalu internetowego

Pojęcia przywództwo, władza, organizacja, a raczej zjawiska, które opisywane są za ich pomocą są ściśle ze sobą powiązane i trudno je rozpatrywać bez zrozumienia relacji między nimi zachodzących. Zacząć należy wpierw od przedstawienia jak są one...satysfakcja87%
Ekonomia

Kim musi być współczesny menedżer

Spis treści Wstęp 3 Rozdział I. Role menedżerów. 4 1. Role interpersonalne. 4 2. Role informacyjne. 4 3. Role decyzyjne. 4 Rozdział II. Podział menedżerów. 5 1. Ze względu na predyspozycje psychiczne. 5 2. Ze względu na poziom...satysfakcja80%
Zarządzanie kadrami

Outsourcing

Rekrutacja i selekcja. Metody rekrutacji zewnętrznej – Outsourcing rekrutacji i inne metody rekrutacji. Outsourcing rekrutacji należy do form aktywnych pośrednich rekrutacji zewnętrznej i jest procesem rekrutacji zalecanym na zewnątrz innym...satysfakcja50%
Zarządzanie

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania

Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble (decentralizacja) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja). Naczelny kierownik organizacji znajduje się w samym środku , a...satysfakcja34%
Politologia

Zarządzanie i organizacje

Funkcje organizacji: 1. umożliwienie realizacji celow, których jednostka ze względu na ograniczone umiejętności i zasoby nie może sama zrealizowac 2. tworzenie, przechowywanie i upowszechnianie wiedzy 3. pomagaja realizowac się...