profil

Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcjab/d
Dziennikarstwo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, zagadnienia

Rozbudowane zagadnienia na MSG: 1) Konkurencyjność państw w gospodarce: - co to jest konkurencyjność - czynniki (8 grup) - diament przewagi konkurencyjnej Portera 2) Korzyści z wymiany handlowej w świetle teorii - Smith - Riccardo -...satysfakcja49%
Geografia

Geografia ekonomiczna

Co to jest system? FAKTOGRAFIA – konkretne, jednostkowe dane statystyczne, zjawiska gospodarcze przeniesione na liczby. PRAWIDŁOWOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO – w przestrzeni analiza przyczyn ich terytorialnego rozmieszczenia, uwarunkowań i...satysfakcja57%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

>>>>Wykład: prof. K. Równy >>>>(zaliczenie) >>>> Tekst również w pliku MS Word Prawo Międzynarodowe Publiczne I.Zagadnienia podstawowe. 1.Nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego: Prawo międzynarodowe – zespół norm regulujących...satysfakcja78%
Edukacja europejska

Prawo międzynarodowe

PRAWO Prawo międzynarodowe- jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami w szerokim znaczeniu nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmiotami tzn....satysfakcja75%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne- wykłady

Prawo Międzynarodowe Publiczne- studia- Legnica Literatura: W. Góralczyk „Prawo międzynarodowe publiczne” Symonides ”Prawo międzynarodowe publiczne” W 11.10.2004-Cechy...satysfakcja58%
Edukacja europejska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne

1.CELE I CZYNNIKI I INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ PAŃSTWA POLITYKA ZAGR. – są to działania jakie państwo podejmuje do realizacji celów. Głównym celem jest ochrona, bezpieczeństwo państwa i jego interesów. Polityka zagraniczna jest określona...satysfakcja73%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zespół norm prawnych regulujących stosunki pomiędzy państwami i innymi podmiotami tego prawa.

Cechy wyróżniające prawo międzynarodowe publiczne: - nie ma organu nadrzędnego, twórcami i adresatami są państwa i inne podmioty tego prawa - umowa międzynarodowa jest podstawą stanowienia norm – jest podstawowym źródłem prawa międzynarodowego...