profil

Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcjab/d
Dziennikarstwo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, zagadnienia

Rozbudowane zagadnienia na MSG: 1) Konkurencyjność państw w gospodarce: - co to jest konkurencyjność - czynniki (8 grup) - diament przewagi konkurencyjnej Portera 2) Korzyści z wymiany handlowej w świetle teorii - Smith - Riccardo -...satysfakcja48%
Geografia

Geografia ekonomiczna

Co to jest system? FAKTOGRAFIA – konkretne, jednostkowe dane statystyczne, zjawiska gospodarcze przeniesione na liczby. PRAWIDŁOWOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO – w przestrzeni analiza przyczyn ich terytorialnego rozmieszczenia, uwarunkowań i...satysfakcja54%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

>>>>Wykład: prof. K. Równy >>>>(zaliczenie) >>>> Tekst również w pliku MS Word Prawo Międzynarodowe Publiczne I.Zagadnienia podstawowe. 1.Nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego: Prawo międzynarodowe – zespół norm regulujących...satysfakcja79%
Edukacja europejska

Prawo międzynarodowe

PRAWO Prawo międzynarodowe- jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami w szerokim znaczeniu nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmiotami tzn....satysfakcja55%
Edukacja europejska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne

1.CELE I CZYNNIKI I INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ PAŃSTWA POLITYKA ZAGR. – są to działania jakie państwo podejmuje do realizacji celów. Głównym celem jest ochrona, bezpieczeństwo państwa i jego interesów. Polityka zagraniczna jest określona...satysfakcja65%
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zagadnienia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze

1.Istota międzynarodowego podziału pracy i jego przesłanki rozwoju. Istota stanowi szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy, jaki dokonuje się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach różnych organizmów. MPP...satysfakcja70%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - opracowane pytania na egzamin

1. Organy wewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych. Rodzaje, kompetencje, konwencje międzynarodowe w oparciu, o które działają. Organy państw w stosunkach międzynarodowych. Organy państwowe dla stosunków międzynarodowych podzielić można...