profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja29%
Chemia

Reakcje charakterystyczne dla wybranych pochodnych hydroksykwasów

Kolejne reakcje charakterystyczne są dla wybranych pochodnych, dla których grupa –OH znajduje się w ściśle określonym miejscu w łańcuchu węglowodorowym. α-hydroksykwasy – 2 cząsteczki reagują z sobą tworząc w odpowiednich warunkach laktyd, np. β-hydroksykwasy łatwo ulegają odwodnieniu – eliminacja cząsteczki wody prowadzi do powstania α,β-nienasyconego kwasu, np. γ, δ-hydroksykwasy ulegają wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji – tracą samorzutnie wodę tworząc trwałe pięcio i...

satysfakcja67%
Chemia

Reakcje charakterystyczne dla białek

Do reakcji charakterystycznych dla białek zaliczamy: reakcję biuretową : działając roztworem CuSO 4 w środowisku zasadowym na białko, otrzymujemy fioletowe zabarwienie (wykrywanie wiązania peptydowego), reakcję ksantoproteinową (wykrywanie białek zawierających pierścienie aromatyczne w łańcuchach bocznych): działając stężonym HNO 3 na białko tworzy się żółte zabarwienie charakterystyczne dla powstających związków nitrowych. Białka w środowisku kwaśnym, zasadowym lub pod...satysfakcja61%
Chemia

Białka, cukry, tłuszcze - wiedza ogólna

BIAŁKA, CUKRY, TŁUSZCZE Białka Białka to wielkocząsteczkowe biopolimery a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z aminokwasów połączonych ze sobą w długie łańcuchy. Łańcuchy te mogą tworzyć różne struktury, np. Helisę, harmonijkę,...satysfakcja34%
Chemia

Białka, cukry i tłuszcze

Podobnie jak maszyna, organizm ludzki potrzebuje do pracy stałych dostaw energii. Energia jest potrzebna do pracy mięśni i do produkowania nowych związków biochemicznych, bez których wzrost i regeneracja komórek i tkanek byłyby niemożliwe. Jest...satysfakcja20%
Chemia

Hydroksykwasy

HYDROKSYKWASY Hydroksykwasy, związki organiczne zawierające w cząsteczce grupy hydroksylową i karboksylową (po jednej lub po kilka). Wykazują własności chemiczne odpowiednich kwasów lub alkoholi, ponadto wchodzą w specyficzne reakcje:...satysfakcja86%
Kosmetologia

Proces starzenia sie skóry

PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY Proces starzenia się organizmu jest przyczyną dwóch procesów: genetycznego i środowiskowego, opartego na działalności wolnych rodników odpowiedzialnych za tak zwane starzenie środowiskowe, zależne od trybu życia....