profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja53%
Język polski

Przypadki

Mianownik (kto?co?) Dopełniacz(kogo?czego?) Celownik(kogo?co?) Biernik(komu?czemu?) Narzędnik(z kim?z czym?) Miejscownik(o kim?o czym?) Wołacz(wołamy!)satysfakcja65%
Język polski

Przypadki

Rzeczownik - podlega deklinacji, czyli odmianie przez przypadki i liczby. 1. Mianownik, (kto?, co?) 2. Dopełniacz, (kogo?, czego?) 3. Celownik, (komu?, czemu?) 4. Biernik, (kogo?, co?) 5. Narzędnik, (z kim?, z czym?) 6. Miejscownik, (o...satysfakcja87%
Język polski

Odmiana przez przypadki

1. (M.) mianownik - Kto? Co? - żółw, żółwie 2. (D.) dopełniacz - Kogo? Czego? (Czyj?) - żółwia, żółwi 3. (C.) celownik - Komu? Czemu? - żółwiowi, żółwiom 4. (B.) biernik - Kogo? Co? - żółwia, żółwi 5. (N.) narzędnik - Kim? Czym? -...satysfakcja86%
Język polski

Przypadki

Mianownik (kto? co?) stoi - skrót M. Dopełniacz (kogo? czego?) nie ma - skrót D. Celownik (komu? czemu?) przyglądam się - skrót C. Biernik (kogo? co?) widzę - skrót B. Narzędnik (z kim? z czym?) idę - skrót N. Miejscownik (o kim? o czym?)...satysfakcja85%
Język polski

Przypadki i wyrazy pomocnicze.

Mianownik (M.) Kto? Co? Dopełniacz (D.) Kogo? Czego? (nie ma) Celownik (C.) Komu? Czemu? (się przyglądam) Biernik (B.) Kogo? Co? (widzę) Narzędnik (N.) Z kim? Z czym? (idę) Miejscownik (Msc.) O kim? O czym? (mówię) Wołacz (W.) O!...satysfakcja69%
Język polski

Przypadki

Przypadki: - Mianownik Kto? Co? (jest) skrót M - Dopełniacz Kogo? Czego? (nie ma) skrót D - Celownik Komu? Czemu? (przyglądam się) skrót C - Biernik Kogo? Co? (lubię) skrót B - Narzędnik Z kim? Z czym? (chodzę) skrót N - Miejscownik O kim? O...satysfakcja81%
Język polski

Przypadki - szczegółowy opis

1) Mianownik (M) (Kto?) (Co?) (jest) - czapka, czapki 2) Dopełniacz (D) (Kogo?) (Czego?) (nie ma) - czapki, czapek 3) Celownik (C) (Komu?) (Czemu?) (przyglądam się) - czapce, czapkom 4) Biernik (B) (Kogo?) (Co?) (widzę) - czapkę, czapki 5)...satysfakcja88%
Język polski

Przypadki i ich pytania.

Mianownik (kto? co?) Dopełniacz (kogo? czego?) nie ma Celownik (komu? czemu?) się przyglądam Biernik (kogo? co?) widzę Narzędnik (z kim? z czym?) idę Miejscownik (o kim? o czym?) mówię Wołacz (o!) Skróty M D C B N M W Zdanie...satysfakcja91%
Język polski

Przypadki

Przypadki ciągną się za nami przez całe życie i niestety przeważnie mamy z nimi problemy ... To każdy musi zapamiętać: Mianownik (M) Kto? Co? Dopełniacz (D) Kogo? Czego? (nie ma) Celownik (C) Komu? Czemu? (daję) Biernik (B)...