profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja61%
Gramatyka polska

Zdania (i równoważniki zdań) oznajmujące, rozkazujące, pytające i wykrzyknikowe

Tego podziału wypowiedzeń dokonuje się, biorąc pod uwagę ich treść, a także intencje, czyli zamiary mówiącego. • zdania oznajmujące – wyrażają sądy i opinie, może się to odbywać na dwa sposoby: – twierdzący ; Rok szkolny rozpoczyna się pierwszego września. Rozpoczęcie roku szkolnego pierwszego września. Wakacje kończą się w sierpniu. Koniec wakacji w sierpniu. – przeczący ; Nie było nikogo w domu. Nikt nie musi tego słuchać. Żaden klient tego nie kupi. Ani jeden człowiek nie...satysfakcja63%
Język angielski

Jak tworzyć zdania w czasie Past Simple?

Past Simple - czas przeszły prosty. W czasie tym używamy czasowników nieregularnych i regularnych. 1.Was i were Was i were- byłam, byłeś, była, byliśmy, byłyście, byli. Was łączy się z I, she, he, it Were łączy się z you, we, you (wy), they...satysfakcja37%
Język polski

Co to jest zdanie, równoważnik zdania i wypowiedzenie?

Cele: - uczeń zapisuje notatkę na temat zdania, jego rodzajów, wypowiedzenia itp., - tworzy przykładowe zdania i równoważniki zdań, - przerysowuje schematy z tablicy, Metoda pracy: - podająca, Środki dydaktyczne: Wesoła gramatyka Józefa...satysfakcja65%
Język polski

Funkcje wypowiedzi

FUNKCJA KOMUNIKATYWNA: 1. Funkcja informatywna (poznawcza) -dominacja informacji -fakty -wiedza -zdania oznajmujące *np: Lód jest bardzo cięki i może się załamać. 2. Funkcja impresywna -wywieranie wpływu na odbiorcę tekstu -oczekiwanie...satysfakcja50%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz wypowiedzenia

ZDANIA ZŁOŻONE (składa się co najmniej z dwóch wypowiedzeń) 1). Współrzędnie (części składowe nie są od siebie zależne) Rodzaje zdań złożonych współrzędnie: a) łączne...satysfakcja41%
Język polski

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

Sprawdź załączniki :) 1. TYTUŁ =ZDANIE OZNAJMUJĄCE/PYTAJĄCE/ROZKAZUJĄCE 2. GATUNEK =HYMN, BAJKA, FRASZKA, SONET, ELEGIA, ODA, PIEŚN, TREN… 3. LIRYKA = BEZPOSREDNIA=OSOBISTA, WYZNANIE, ELEGIA/POSREDNIA= SYTUACYJNA,...