profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja84%
Biologia

Oddziaływania nieantagonistyczne.

Oddziaływania nieantagonistyczne: -dwie populacje wpływają na siebie pozytywnie -żadna z populacji nie ponosi strat. *MUTUALIZM: (symbioza) -oddziaływanie dodatnie -oddziaływanie nieantagonistyczne populacji dwóch gatunków, które...satysfakcja55%
Biologia

Protokooperacja

Protokooperacja też współżycie dwóch gatunków oparte na obustronnych korzyściach, ale nie musi być nieodzowne może występować okresowo. Jest to rodzaj symbiozy przygodnej, nie przymusowej. Przykład takiej symbiozy to miedzy innymi współżycie...satysfakcja90%
Biologia

Protokooperacja

PROTOKOOPERACJA Protokooperacja- jest to oddziaływanie międzygatunkowe w przyrodzie, opierające się na współpracy dwóch populacji, które odnoszą wzajemne korzyści, lecz jednak w przeciwieństwie do mutualizmu oba organizmy mogą żyć także...satysfakcja68%
Biologia

Oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne

ODDZIALYWANIA: Antagonistyczne - konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo. Nieantagonistyczne - mutualizm, komensalizm, protokooperacja Na czym polega współżycie określane mianem komensalizmu? Organizmy żyjące na powierzchni lub wewnatrz...satysfakcja62%
Biologia

Oddziaływania nieantagonistyczne

Oddziaływania nieantagonistyczne Stosunki nieantagonistyczne między populacjami polegają na tym, że żadna z nich nie ponosi strat w wyniku tego współżycia. Należą do nich: mutanizm(?), portokooperacja i komensalizm. Mutanizm(?) Jest...satysfakcja50%
Biologia

Populacja

Zawiera: 1. Wyjaśnienie terminu 'populacja' 2. Cechy populacji 3. Oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne 4. Innesatysfakcja56%
Biologia

Oddziaływanie nieantagonistyczne

Mutualizm - np. grzyby i zielone glony - zielony glon dostarcza grzybowi składników odżywczych pozyskanych z procesu fotosyntezy, natomiast grzyb dostarcza glonowi wodę i składniki mineralne. termity i pierwotniaki - pierwotniaki egzystują...satysfakcja72%
Biologia

Oddziaływania między organizmami

Oddziaływania międzygatunkowe 1.Typy oddziaływań w obrębie jednego populacji: a. konkurencja( pokarm, pozycja w stadzie , samice, teren) b. życie z stadach , klanach rodzinnych, społecznościach c. skupianie się w grupy na czas wędrówek 2....