profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja73%
Gramatyka polska

Bezokolicznik

Bezokolicznik – to także nieodmienna forma czasownika, jest to tzw. słownikowa postać czasownika, wyraża czynność lub stan, ale nie wskazuje ani na osobę, ani na liczbę, czas, tryb czy stronę, może mieć różne zakończenie: -ć pisać, robić, malować, żyć -c biec, móc, tłuc, ulec -ść pleść, nieść, napaść, jeść -źć wywieźć, znaleźć, ugryźć, wyleźćsatysfakcja52%


satysfakcja67%
Język niemiecki

Czasowniki nieregularne

Bezokolicznik | 3 os. teraź. | Imperfekt | Partizip II (całość w załączniku)satysfakcja37%
Język francuski

LE FUTUR PROCHE

LE FUTUR PROCHE ALLER + bezokolicznik (odmieniony) np. Elle va se marier dans 5 ans -ona wyjdzie za mąż za 5 lat Ils vont sortir dans 10 minutes -oni wyjdą za 10 minut Je vais etudier -będę się uczyć Je ne va pas etudier...satysfakcja46%
Język niemiecki

Końcówki przy czasowniku

Jak zapewne wiecie w niemieckiem występuje odmiana czasownika przez końcówki. Podobnie jak w angielskim jesy czasownik sein-być, który ma swoją własną odmianę. Weźmy naprzykład czasownik leben - żyć bezokolicznik - leben liczba pojedyńcza Ich -...satysfakcja44%
Język angielski

Czasy teraźniejsze

1. Present Simple: Forma twierdząca: Podmiot (1,2 osoba, l. pojedyncza/mnoga) I forma czasownika Podmiot (3 osoba, l.pojedyncza) I forma czasownika s/es Forma pytająca: Do(J, you, we, they)/Does(he, she, it) podmiot...