profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja80%
Geografia

Przyczyny niskiej dzietności w Polsce.

Nasiliło się tempo spadku zarówno współczynnika dzietności, jak i współczynnika urodzeń. Przyjrzyjmy się jednak dynamice tego spadku. Najbardziej zmniejszyła się częstotliwość urodzeń w grupach kobiet między 15 i 19 oraz 20 i 24 rokiem życia. W...satysfakcja53%
Geografia

Cechy demograficzne społeczeństwa polskiego.

Z bilansu ludności sporządzonego przez GUS dla okresu 1946 - 1996 wynika, że w ostatnim półwieczu nastąpił przyrost ludności o 62%. Szczególnie duże zmiany nastąpiły w liczbie ludności miejskiej, gdyż liczba mieszkańców miast w tym okresie uległa...satysfakcja64%
Geografia

Ludność polski (ściąga)

Obecnie Polska ma 38,7mln.ludzi daje to miejsce: - 8 w Europie, - 29 w Świecie. Przyczyny zmiany liczby ludności w Polsce po II wojnie światowej: w 1939r. – 34,8mln, w 1946r. – 23,9mln. Straty wojenne: zmiany granic Polski, straty wojenne,...satysfakcja39%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy demograficzne w Polsce i na świecie.

Problemy demograficzne w Polsce i na świecie. Społeczeństwo o dużym procentowym udziale dzieci i młodzieży w strukturze wieku nazywamy społeczeństwem młodym. Społeczeństwa krajów, gdzie przyrost naturalny jest bardzo niski lub ujemny,...satysfakcja60%
Geografia

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2004 roku 1. Stan ludności i dynamika przyrostu Rozwój demograficzny Polski w 2004 r. nie uległ istotnym zmianom w stosunku do trendów obserwowanych w latach 90-tych oraz tego...satysfakcja27%
Geografia

Struktura ludności według wieku

W strukturze wieku społeczeństw będących w II i III fazie rozwoju demograficznego zaobserwowano duży udział dzieci i młodzieży (30- 40 %) i niewielki odsetek ludności w wieku powyżej 65- ego roku życia. Społeczeństwa takie nazywamy społeczeństwami...satysfakcja69%
Geografia

Fazy rozwoju demograficznego.

Faza I - jest charakterystyczna dla ludności żyjącej na bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego: obecnie występuje tylko w nielicznych populacjach (np. wśród tubylców na Andamanach) Faza II - charakteryzuje się zmniejszeniem liczby zgonów na...satysfakcja75%
Marketing

Singielizm - jak singielizm wpływa na zmiany w gospodarce rynkowej?

Obecnie coraz częściej w mediach (lub nawet we własnym otoczeniu) spotyka się określenia: singiel, singielka, singielizm. Pojęcia te dotyczą osób, które nie wchodzą w związek małżeński lub oddalają go w czasie. Przyczyną...