profil

Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja59%
Język polski

Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej pt. "Na wieży Babel".

Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej pt. ?Na wieży Babel? Utwór Wisławy Szymborskiej pt. ?Na wieży Babel? przedstawia dialog dwojga bohaterów, których losy były ze sobą związane. Ich związek został ukazany przez Szymborską w nawiązaniu do...satysfakcja42%
Psychologia

Recenzja książki pt. „Mosty zamiast murów” red. John Stewart.

Komunikacja w ogólnym znaczeniu to porozumiewanie się, przekazywanie myśli, czy też udzielanie wiadomości. Jest procesem społecznym, a więc ważnym elementem życia społecznego. Komunikacja interpersonalna jest procesem, dzięki któremu jednostka w...satysfakcja75%
Język polski

Ludzka wieża Babel. Wykorzystując schemat konstrukcji R.Jacobsona, dokonaj analizy opowieści o wieży Babel i utworu W.Szymborskiej "Na wieży Babel". W oparciu o te dwa utwory, przedstaw refleksje na temat społeczności ludzkiej.

Społeczność ludzka pragnie osiągnąć jak najwięcej, czasami nawet dążąc do wyznaczonych celów po trupach, zapominając o takich wartościach jak: miłość, uczciwość czy szacunek dla drugiej osoby. Kieruje nią chęć władzy, a determinują negatywne cechy...satysfakcja45%
Język polski

Analizując utwory Wisławy Szymborskiej „Z nieodbytej wyprawy w Himalaje” Himalaje Agnieszki Herman „Człowiek”, porównaj zawarte w nich oceny człowieka i jego dokonań oraz sposób ich przedstawienia.

Mateusz Gralak 21 3B Analizując utwory Wisławy Szymborskiej „Z nieodbytej wyprawy w Himalaje” Himalaje Agnieszki Herman „Człowiek”, porównaj zawarte w nich oceny człowieka i jego dokonań oraz sposób ich przedstawienia. Podane utwory to dwa...