profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja82%
Prawo

Urlopy wypoczynkowe

Prawo do urlopu, wymiar i termin urlopu, prawo do urlopu w przypadku zmiany pracy, ekwiwalent pieniężny, odwołanie z urlopu. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa do urlopu nie...satysfakcja70%
Prawo pracy

Urlopy wypoczynkowe

Tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowy cywilnoprawne, np. zlecenie, agencyjna albo...satysfakcja34%
Marketing

Rozwój narciarstwa w gminie Masłów

Gabriela Gołąbek II sem. ORT i H Organizacja pracy naukowej TEMAT PRACY ZALICZENIOWEJ ROZWÓJ NARCIARSTWA W GMINIE MASŁÓW I.Turystykai i rodzaje turystyki-wprowadzenie do narciarstwa 1.Rozwój narciarstwa-historia 2.Tworzenie produktu...