profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja68%
Biologia

Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne?

Azot w przyrodzie występuje w solach mineralnych. Bardzo ważne jest występowanie azotu w organizmach żywych w postaci białek. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 78% azotu ma powietrze. Obieg azotu w przyrodzie opiera się na pięciu podstawowych...satysfakcja76%
Biologia

Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne?

Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne? Azot w przyrodzie występuje w solach mineralnych. Bardzo ważne jest występowanie azotu w organizmach żywych w postaci białek. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 78% azotu...satysfakcja66%
Biologia

Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie opiera się na 5 podstawowych procesach -pobieranie nieorganicznych związków z podłoża -rozkładziemartwych szczątków organicznych z uwolnieniem amonialu -wiazaniu azoty cząsteczkowego -nitryfikacje -dentryfikacja...satysfakcja50%
Biologia

Obieg azotu i obieg wody w przyrodzie

Obieg azotu Rośliny motylkowe są stosowne jako zielony nawóz, ponieważ bakterie pobierają wolny azot z powietrza i przetwarzają go w azotany (v), które są przyswajane przez rośliny motylkowate, te dzięki temu po obumarciu wzbogacają glebę w...satysfakcja69%
Biologia

Wirusy, bakterie.

WIRUSY Wirusy są tworami znajdującymi się na pograniczu materii ożywionej i nieożywionej. Pochodzenie wirusów jest niejasne. Istnieje kilka hipotez tłumaczących istnienie wirusów. Są prymitywną, niekomórkową formą życia. Stanowią wysoko...satysfakcja46%
Biologia

Bakterie -budowa i czynności życiowe

1.Wstęp. Bakterie są wszechobecne. Zasiedlają środowiska najrozmaitszych typów ? od najwyższych szczytów górskich po oceaniczne głębiny. Oczywiście każde środowisko jest zasiedlone przez jemu właściwe formy bakterii. Liczne bakterie...