profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja39%
Biologia

Transport substancji przez rośliny

Rośliny pobierają z gleby wodę z solami mineralnymi, a następnie transportują ją do liści, gdzie część wody jest wyparowywana w procesie transpiracji. Rośliny transportują też substancje wytworzone w wyniku fotosyntezy. Pobieranie i transport wody oraz soli mineralnych przez rośliny Sole mineralne pobierane z gleby przez roślinę najpierw dyfundują wraz z wodą przez ścianę komórkową włośników. Następnie są w sposób selektywny transportowane do komórek. Mechanizm pobierania i...satysfakcja17%
Biologia

Transport substancji w roślinie oraz transport produktów fotosyntezy

1.W każdym żywym układzie komórkowym dochodzi do przemieszczenia różnych substancji z jednych miejsc w inne. Ze względu na odległość, którą trzeba pokonać wyróżniono w organizmach dwa sposoby przemieszczania substancji (rodzaje transportu):...satysfakcja29%
Biologia

Rośliny okrytonasienne

Magnoliophyta podzielono na dwie klasy: Liliopsida, zwane potocznie jednoliściennymi, oraz Magnoliopsida, nazywane dwuliściennymi Do jednoliściennych należą np. palmy, trawy, storczyki i lilie, a do dwuliściennych m.in. dęby, róże, kaktusy,...satysfakcja58%
Biologia

Transport między komórkami.

Woda i związki chemiczne mają możliwość przenikania do wnętrza komórki. Transport ten odbywa się przez błonę plazmatyczną ( komórkową ) . Zdolność błony do przepuszczania pewnych substancji zależy od jej budowy i wielkości otworów ( porów ) ....satysfakcja48%
Biologia

Rośliny zarodnikowe i nasienne - główne tendencje rozwojowe.

Rośliny zarodnikowe to takie, które nie wytwarzaja kwiatów i rozmnazaja sie glównie przez zarodniki. Do roślin zarodnikowych należą glony, mszaki oraz porosty. Rośliny nasienne, nazywane też kwiatowymi, to grupa, w której skład wchodzą 2 typy...satysfakcja41%
Biologia

Rośliny okrytonasienne

Rośliny okrytonasienne, zwane także okrytozalążkowymi, rozwinęły się z pierwotnych roślin nagonasiennych pod koniec ery mezozoicznej i w ciągu ery kenozoicznej stały się grupą panującą. Liczba gatunków roślin okrytonasiennych wynosi obecnie ok....