profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja45%
Biologia

Transport substancji przez rośliny

Rośliny pobierają z gleby wodę z solami mineralnymi, a następnie transportują ją do liści, gdzie część wody jest wyparowywana w procesie transpiracji. Rośliny transportują też substancje wytworzone w wyniku fotosyntezy. Pobieranie i transport wody oraz soli mineralnych przez rośliny Sole mineralne pobierane z gleby przez roślinę najpierw dyfundują wraz z wodą przez ścianę komórkową włośników. Następnie są w sposób selektywny transportowane do komórek. Mechanizm pobierania i...satysfakcja17%
Biologia

Transport substancji w roślinie oraz transport produktów fotosyntezy

1.W każdym żywym układzie komórkowym dochodzi do przemieszczenia różnych substancji z jednych miejsc w inne. Ze względu na odległość, którą trzeba pokonać wyróżniono w organizmach dwa sposoby przemieszczania substancji (rodzaje transportu):...satysfakcja28%
Biologia

Rośliny okrytonasienne

Magnoliophyta podzielono na dwie klasy: Liliopsida, zwane potocznie jednoliściennymi, oraz Magnoliopsida, nazywane dwuliściennymi Do jednoliściennych należą np. palmy, trawy, storczyki i lilie, a do dwuliściennych m.in. dęby, róże, kaktusy,...satysfakcja65%
Biologia

Transport między komórkami.

Woda i związki chemiczne mają możliwość przenikania do wnętrza komórki. Transport ten odbywa się przez błonę plazmatyczną ( komórkową ) . Zdolność błony do przepuszczania pewnych substancji zależy od jej budowy i wielkości otworów ( porów ) ....satysfakcjab/d
Biologia

Gospodarka wodna organizmów

Dyfuzja prosta – samorzutne wyrównywanie stężenia substancji wskutek mieszania się cząsteczek. Dyfundują substancje wystarczająco małe by przejść przez pory błonowe lub tak dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, że przenikają przez zrąb fosfolipidowy...satysfakcja42%
Biologia

Rośliny okrytonasienne

Rośliny okrytonasienne, zwane także okrytozalążkowymi, rozwinęły się z pierwotnych roślin nagonasiennych pod koniec ery mezozoicznej i w ciągu ery kenozoicznej stały się grupą panującą. Liczba gatunków roślin okrytonasiennych wynosi obecnie ok....