profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja20%
Polityka społeczna

Problemy zatrudnienia i rynku pracy

Zatrudnienie w Polsce 1. Bezrobocie jako kwestia społeczna 2. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu- polityka rynku pracy. Zmiany w strukturze zatrudnienia w gosp. Narodowej. Dwa kryteria: 1. Własności- w 1990- dominuje sektor publiczny dziś...satysfakcja67%
Podstawy przedsiębiorczości

Czy otwarcie polskiego rynku pracy dla obcokrajowców ma kożstny wpływ na polską gospodarkę?

Coraz bardziej zauważamy że nasze społeczeństwo się starzeje. Oznacza to, że przybywa ludzi w wieku po produkcyjnym, a liczba osób aktywnych zawodowo stale spada, co ma niekorzystny wpływ n naszą gospodarkę. Oznacza to także to, że coraz mniejsza...satysfakcja59%
Polityka społeczna

Deregulacja polskiego rynku pracy

Regulacja rozumiana jako sposób budowania ładu społecznego stanowi jeden z elementarnych mechanizmów jakiegokolwiek życia zbiorowego, jest nieuchronną koniecznością przekształcania amorficznego zbioru jednostek w zbiorowość, której członkowie są...satysfakcja74%
Podstawy przedsiębiorczości

Jakie są metody poszukiwania pracy i radzenia sobie w przypadku trudności z jej znalezieniem?

Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, że dotarcie do pracodawcy wymaga zazwyczaj sporego wysiłku. Z tej przyczyny poszukujący zatrudnienia wykazują coraz większą pomysłowość. Wiele osób stara się w jakiś oryginalny sposób (np. przez niebanalne...satysfakcja53%
Ekonomia

Porównanie sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE

Spis treści: 1. Wstęp 2. Sytuacja na polskim rynku pracy: a. Aktywność ekonomiczna ludności; b. Struktura zatrudnienia; c. Bezrobocie; 3. Sytuacja na rynkach pracy w wybranych krajach UE: a. Aktywność ekonomiczna ludności; b....satysfakcja63%
Socjologia

Współczesne problemy pracy

Praca to aktywność fizyczna lub intelektualna, której wymaga społeczeństwo lub którą narzuca sobie jednostka, aby tworzyć wartości użytkowe zaspokajające jej własne potrzeby, bądź potrzeby innych ludzi. Słowo praca ma wiele znaczeń. W języku...