profil

Wybierz przedmiot
Prace 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcjab/d
Geografia

Ingerencja człowieka w zmiany wód śródlądowych

Główną przyczyną zmiany wód śródlądowych jest ingerencja człowieka. To właśnie przez niego niewiele zostało już rzek i jezior o czystej wodzie i naturalnym otoczeniu. Największy wpływ na stan wód ma przemysł. Fabryki zużywają ogromne ilości...satysfakcja75%
Administracja

Materialne prawo administracyjne - wykłady

I Materialne prawo administracyjne - wykłady Normy prawa materialnego to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i obowiązków (zachowania się) ich adresatów. Normy prawa...