profil

Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja30%
Niemiecki

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym (1) (Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel (1))

Singular Plural m n f N. de r rot e Pulli da s rot e Hemd di e rot e Mütze di e rot en Pullis A. de n rot en Pulli da s rot e Hemd di e rot e Mütze di e rot en Pullis D. de m rot en Pulli de m rot en Hemd de r rot en Mütze de n rot en Pullis G. de s rot en Pulli s de s rot en Hemd es de r rot en Mütze de r rot en Pullis...

satysfakcja67%
Niemiecki

Przymiotnik (Adjektiv)

Przymiotniki • określają właściwości osób lub rzeczy • odmieniają się przez rodzaje, liczby, przypadki • ulegają stopniowaniu Przymiotnik może występować w zdaniu jako: • orzecznik w formie nieodmiennej sein + przymiotnik • jako przydawka w formie odmiennej przymiotnik + rzeczownik Der Pulli ist neu . ( Sweter jest nowy .) Die Pullis sind neu . ( Swetry są nowe .) Das ist der neue Pulli. Ich ziehe mir den neuen Pulli an. Przymiotniki odmieniają się z rodzajnikiem...

satysfakcja57%
Niemiecki

Odmiana przymiotnika bez rodzajnika (2) (Adjektivdeklination ohne Artikel (2))

Singular Plural m n f N. rot er Pulli rot es Hemd rot e Mütze rot e Pullis A. rot en Pulli rot es Hemd rot e Mütze rot e Pullis D. rot em Pulli rot em Hemd rot er Mütze rot en Pullis G. rot en Pulli s rot en Hemd es rot er Mütze rot er Pullis W deklinacji typu 2 przymiotnik przybiera końcówki rodzajnika określonego, aby...

satysfakcja41%
Niemiecki

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym (3) (Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel (3))

Singular Plural m n f N. ein rot er Pulli ein rot es Hemd ein e rot e Mütze rot e Pullis A. eine n rot en Pulli ein rot es Hemd ein e rot e Mütze rot e Pullis D. eine m rot en Pulli eine m rot en Hemd eine r rot en Mütze rot en Pullis G. eine s rot en Pulli s eine s rot en Hemd es eine r rot en Mütze rot er Pullis...satysfakcja70%
Język polski

Części mowy + odmiany + itp.

odmiany rzeczownik -przypadki -liczby czasownik -osoby -liczby -rodzaje -tryby -strony -aspekty przymiotnik -przypadki -liczby -rodzaje (+stopniowanie) przysłuwek-nieodmienna część mowy liczebnik: główny(ile,ilu) -przypadek...satysfakcja51%
Język polski

Odmienne części mowy

Odmiana rzeczowników: (deklinacja) przez przypadki (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz) w l. poj. i l. mn. Rzeczowniki występują w zdaniu samodzielnie lub w połączeniu z przyimkami w różnych częściach zdania...satysfakcja66%
Język polski

Odmiana rzeczownika, liczebnika i przymiotnika.

1. Rzeczowniki, przymiotniki, liczbniki to odmienne części mowy. 2. Deklinacja to odmiana przymiotnika, rzeczownika, liczbnika przez przypadki. 3. Przypadki: Mianownik (M.) kto? co? (jest) Dopełniacz...