profil

Wybierz przedmiot
Prace 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcjab/d
Niemiecki

Odmiana nazw własnych (Deklination der Eigennamen)

Imiona własne występują najczęściej w liczbie pojedynczej bez rodzajników i otrzymują końcówkę –s tylko w dopełniaczu: Das sind Goethe s Gedichte. Anne s Schwester studiert Informatik. Nur Martin wusste den Geburtsort Schiller s . N. Paul A. Paul D. Paul G. Paul s Rzeczownik poprzedzony rzeczownikiem w dopełniaczu traci rodzajnik. Zasady te dotyczą również nazw państw i miast: Deutschland s Hauptstadt = die Hauptstadt Deutschland s München s Straßen = die Straßen München s...satysfakcja50%
Język niemiecki

Deklination des Adjektiv

Maskulinum Feminium Neutrum Plural Mit dem bestimmten Artikel N. Der – e Die – e Das – e Die – en G. Des – en Der – en Des – en Der – en D. Dem – en Der – en Dem – en Den-en A. Den – en Die – e Das – e Die –en Mit dem unbestimmten...