profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja63%
Biologia

Szkielet

U zwierząt wyróżnia się szkielet hydrauliczny i szkielet sztywny (zewnętrzny lub wewnętrzny). Szkielet hydrauliczny tworzy płyn zamknięty w ograniczonej przestrzeni jamy ciała. Jego funkcjonowanie związane jest z pracą mięśni. Występuje np. u pierścienic i nicieni. Szkielet sztywny bezkręgowców nie ma budowy komórkowej. Szkielet zewnętrzny tworzy u nich oskórek. Może jako osłona ciała być elastyczny, kolagenowy lub twardy: chitynowy, względnie tworzyć częściową okrywę (np. muszlę),...satysfakcja62%
Biologia

Kości

1. Kości, stawy i więzadła tworzą bierny układ ruchu a mięśnie czynny układ ruchu. 2. Szkielet stanowi rusztowanie ciała i oparcie dla mięśni. Pełni również następujące funkcje: • Wzrostową(przyrost kości decyduje o wzroście organizmu) •...satysfakcja66%
Biologia

Szkielet człowieka - budowa kości - stawy

Dzięki szkieletowi człowiek może utrzymać się w pozycji wyprostowanej. Szkielet ludzki jest zbudowany z 206 kości, które dzielimy na dwie grupy : Szkielet Osiowy i szkielet kończynowy. Szkielet osiowy stanowi: Czaszka – Jest zbudowana z...satysfakcja41%
Biologia

Układ narządu ruchu - Szkielet

Szkielet: Szkielet stanowi rusztowanie ciała i oparcie dla mięśni. Pełni również następujące funkcje: -Wzrostową -Ochronną dla narządów -Krwiotwórczą -Magazynującą Kształt kości...satysfakcja70%
Biologia

Człowiek

W załączniku znajduje się budowa człowieka kości itp.satysfakcja61%
Biologia

Kości człowieka

Kręgosłup Kręgosłup zbudowany jest z 33 lub 34 kręgów: -7 szyjnych(pierwszy-atlas, drugi-obrotnik) -12 piersiowych -5 lędźwiowych -5 krzyżowych -4-5 kości guzicznych (połączone ze sobą tworzą kość guziczną) Klatka piersiowa Klatka...satysfakcja74%
Biologia

Budowa kończyn.

Kończyna górna: - obojczyk - łopatka - kość ramienna - kość promieniowa - kość łokciowa - kość nadgarstka - kość śródręcza - paliczki Szkielet kończyny górnej składa się z 32 kości. Aż 27 z nich wchodzi w skład ręki. Kończyna dolna:...satysfakcja24%
Biologia

Ściągi z anatomii człowieka

Miłego korzystania... ^^