profil

Wybierz przedmiot
Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja85%
Biologia

Stresory

Stresory - czynniki stresu Typowe czynniki wywołujące stan stresu (tzw. stresory) można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy stresorów zaliczają się wydarzenia, w których stajemy w obliczu nowych dla nas sytuacji i musimy podjąć...satysfakcja50%
Biologia

Stres

Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji (stresorem), charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi....satysfakcja78%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Stre - co go wywołuje i jak sobie z nim radzić?

1. Co to jest stres? W medycynie stres jest „stanem, który przejawia się swoistym zespołem składającym się z nieswoistych zmian wywołanych w całym układzie biologicznym człowieka lub zwierzęcia przez czynnik stresujący. Stres ma trzy stadia:...satysfakcja44%
Podstawy przedsiębiorczości

Pojęcie przedsiębiorczości, popytu itp.

Przedsiębiorczość-zdolność do kierowania i zaspokajania cudzych potrzeb. Role społeczne-są to narzucone ludziom pozycje, jakie zajmuja w społeczeństwie. Role organizacyjne-związane są zdziałalnościa osób w organizacji. Makrootoczenie-sa to...