profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0



satysfakcja56%
Język polski

Starożytność - skrypt.

Antyk Mitologia Jana Parandowskiego BOGOWIE: 1. Zeus władca bogów, nieba, ziemi, ludzi, światła, piorunów 2. Hera żona i siostra Zeusa, patronka małżeństwa i wierności małżeńskiej 3. Apollo syn, bóg słońca, światła, wyroczni, patron...



satysfakcja48%
Język polski

Związki tradycji mitycznej z literaturą epok późniejszych.

Tradycja mityczna jak sama nazwa wskazuje wywodzi się z mitów, te zaś powstawały w okresie Antyku. Kształtował się on do V w. n.e. i charakteryzował się niezwykłymi podaniami, legendami i baśniami. Mity to opowieści wyrażające wierzenia...



satysfakcja87%
Prawo gospodarcze

Prawo publiczne gospodarcze- skrypt

Jest to skrypt, pochodzący z UAM, Wydział prawa i administracji



satysfakcja95%


satysfakcja52%
Politologia

System polityczny RP

Skrypt z Systemu politycznego RP



satysfakcja80%
Socjologia

Skrypt do wykładów

1.Teoria rozwoju społecznego A.Comte’a. Teoria rozwoju społecznego według Comte’a opiera się na zasadach tak zwanego naturalizmu ontologicznego. Zakładał on, iż „byt społeczny wyrasta ze świata przyrodniczego”. Społeczeństwo rozwija się...