profil

Prace 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja50%
Wiedza o społeczeństwie

Skarga konstytucyjna

miejscowość, 02.06.2010r. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Skarżący: imię nazwisko zam. miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania reprezentowany przez: r. pr. Zofię Wilk Kancelaria Radców Prawnych „Vax" 43-721 Wrocław ul. Leśna 18 SKARGA...satysfakcja81%
Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Odpowiedzialność zawodowa,służbowa,cywilna,karna pielęgniarki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SŁUŻBOWA, CYWILNA, KARNA PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniarki...