profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja61%
Historia

Sprawdzian z II RP

1) Kiedy Polska odzyskała niepodległość? 2) Na czym polegała reforma walutowa Grabskiego (w 10 zdaniach) 3) Kiedy miała miejsce wojna polsko – bolszewicka? 4) Kiedy uchwalono konstytucję marcową a kiedy kwietniową? 5) Wymień 8 najważniejszych...satysfakcja48%
Historia

Sprawdzian II Wojna Światowa

WYDARZENIA: Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki – 6 i 9.08.45 Kapitulacja Warszawy - 28 września 1939 Atak Niemiec na ZSRR - 22 czerwca 1941 Bitwa w rejonie Wizny – 7-10.09.1939 Bitwa o Anglię - 10 lipca do 31 października 1940...satysfakcja57%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Sprawdzian

Test sprawdzający Imię i nazwisko ......................................................... Klasa ............................. Data ............................... Grupa B 1. (1 pkt) Do strategicznych czynników militarnych gwarancji...