profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja50%
Język polski

Najtragiczniejsza postać Sofoklesa to ....

Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa to Kreon - człowiek, który z władcy jednego z najpotężniejszych państw, z poważanego króla, ojca i męża, stał się niezdolnym do władzy nieszczęśnikiem bez autorytetu, rodziny i przyjaciół. Kreon jako...satysfakcja73%
Język polski

Kreon - tragiczna postać w "Antygonie".

Jeden z największych tragików starożytnej Grecji - Sofokles – napisał książkę pt. ,,Antygona”. W tragedii ukazany jest konflikt: Antygony, która była oddana odwiecznym prawom boskim i Kreona, stryja Antygony, który ustanowił okrutne i bezlitosne...satysfakcja87%
Język polski

Opracowanie "Antygony".

Autor: Sofokles Tytuł: Antygona Forma: tragedia antyczna Data powstania: prawdopodobnie 442 r. p.n.e. Streszczenie: Akcja dramatu trwa jedną dobę, rozpoczyna się przed świtem przed pałacem królewskim w Tebach, gdzie rozmawiają Antygona...satysfakcja80%
Język polski

Kreon jako postać tragiczna.

Według mnie Kreon jest postacią tragiczną, a swoją wypowiedź postaram się uargumentować poniżej. Postacią tragiczną jest postać, którą los stawia przed trudnym dylematem. Niezależnie co wybierze i tak skończy się to tragicznie, z niekorzyścią...satysfakcja84%
Język polski

"Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa to ...”

"Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa to ...” Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa to Kreon - człowiek, który z władcy jednego z najpotężniejszych państw, z poważanego króla, ojca i męża, stał się niezdolnym do władzy...satysfakcja68%
Język polski

Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa to … Przedstaw swoje stanowisko w tej sprawie - tekst argumentacyjny.

Najtragiczniejszą postacią dramatu Sofoklesa to … Przedstaw swoje stanowisko w tej sprawie- tekst argumentacyjny. Kreon był bratem Jokasty, mężem Eurydyki i ojcem Pyrry, Hajmona, Megary oraz Menojkeusa. Dwukrotnie obejmował tron w Tebach: raz...satysfakcja30%
Język polski

"Najtragiczniejsza postać Sofoklesa to..."

Sofokles,jeden z największych tragików starożytnej Grecji napisał książkę pt. "Antygona". W tragedii został ukazany konflikt pomiędzy Kreonem,władcą Teb,stryjem Antygony,który wydał okrutny zakaz pochowania zwłok Polineikesa,oraz...satysfakcja92%
Język polski

Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa ("Antygona")

W dramacie "Antygona" napisanym przez starożytnego tragika greckiego - Sofoklesa widzimy tragedie wielu osób - Kreona, Antygony, w mniejszym stopniu Ismeny i Hajmona. Każdą z nich można by przemyśleć i zauważyć w niej różne aspekty, jednak według...satysfakcja54%
Język polski

Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa - przedstawienie Kreona.

"Najtragiczniejsza postac dramatu Sofoklesa" Najtragiczniejszą postacią dramatu Sofoklesa jest Kreon - był on władcą Teb, jednego z najpotężniejszych państw. Ojciec i mąż który po utracie swojej rodziny stał się nieszczęśnikiem bez...