profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0



satysfakcja60%
Historia

SOP- Od konferencji w poczdamie do powstania wegierskiego..

1.Konferencja w Poczdamie, Zimna Wojna, ONZ Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 w Poczdamie – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): prezydenta USA Harry'ego Trumana, premiera Wielkiej Brytanii...



satysfakcja50%
Historia

Apartheid - historia dyskryminacji rasowej.

APARTHEID - HISTORIA DYSKRYMINACJI RASOWEJ W RPA W I tysiącleciu p.n.e. tereny obecnego RPA zamieszkiwane były przez plemiona Buszmenów i Hotentotów, następnie ,,zepchniętych" na południowy zachód przez ludy Bantu, około IX w. Pod...



satysfakcja87%
Zarządzanie

Wdrażanie SOP

1. PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE SOP Ocenianie pracowników powinno być traktowane jako jeden z najważniejszych składników polityki i gospodarki kadrami. Przeprowadzenie oceny rzetelnie i zgodnie z założeniami oraz w sposób jawny i otwarty...



satysfakcja20%
Logika

Ściąga na kolokwium z logiki I rok

Logika nazw bada związki między nazwami i na tej podstawie ustala, które schematy rozumowań są poprawne- ustala dedukcyjność rozumowań. Podstawowym atomem języka logiki nazw jest nazwa. Nazwa to taka wypowiedź, ktora służy do wskazywania na...



satysfakcja76%
Logika matematyczna

Logika - podział nazw

PODZIAŁ NAZW: 1) Proste => składają się tylko z jednego wyrazu 2) Złożone => składają się z więcej niż jednego wyrazu 3) Konkretne => nazwy konkretne są znakami dal rzeczy lub osoby lub czegoś co wyobrażamy sobie jako rzecz 4) Abstrakcyjne...