profil

Wybierz przedmiot
Prace 26
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja15%
Biologia

Ze względu na element strukturalny materiału genetycznego (a zatem i zasięg), którego dotyczy mutacja, wyróżnia się

– mutacje genowe – polegają na zmianie, jaka zachodzi w obrębie jednego genu, często są to mutacje punktowe; – mutacje chromosomowe – dotyczą zmiany, jakiej ulega jeden lub większa liczba chromosomów. Mutacje genowe uwarunkowane są zmianami, jakie dotyczą jednej lub kilku par zasad azotowych (a zatem i nukleotydów) w danym genie. Substytucje polegają na zastąpieniu pojedynczej zasady azotowej w danym nukleotydzie inną zasadą, przy czym w tranzycji następuje zamiana jednej...

satysfakcja52%
Biologia

Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe)

Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe) polegają na zmianie, jakiej ulega jeden lub większa liczba chromosomów. Wśród aberracji chromosomowych wyróżnia się mutacje chromosomowe strukturalne i liczbowe.satysfakcja87%
Biologia

Mutacje.

Mutacja – nagła, skokowa, bezkierunkowa, zmiana w DNA w wyniku, której powstae nowy organizm zwany mutantem. W wyniku mutacji może powstać: - nowy allel genu - zmiana struktury chromosomu - zmiana liczby chromosomów Podziały mutacji 1. Ze...satysfakcja49%
Biologia

Mutacje- genetyka

MUTACJE Przekazywany z pokolenia na pokolenie zapis informacji genetycznej nie jest ustalony raz na zawsze. Może on ulegać zmianom. Mutacje powstają samoistnie lub pod wpływem czynników mutagennych, czyli mogą być wywoływane przez człowieka....satysfakcja52%
Biologia

Mutacje genowe i chromosomowe

MUTACJE CHROMOSOMOWE. Strukturalne: deficjencja (utrata części chromosomu); duplikacja (podwojenie jakiegoś odcinka); inwersja (obrócenie odcinka o 180 st.); translokacja (przyłączenie części jednego chromosomu do drugiego). Wywołują drastyczne...satysfakcja66%
Fizyka

Promieniowanie alfa beta gamma i jego wpływ na organizm człowieka

Badaniem skutków promieniowania jonizującego zajmuje się nauka zwana radiologią. Działanie biologiczne promieniowania jonizującego następuje w wyniku przeniesienia energii promieniowania do poszczególnych cząsteczek, z których składa się żywa...satysfakcja58%
Biologia

Mutacje - podział mutacji

Mutacje – jest do dowolne odstępstwo od poprawnej sekwencji kodu genetycznego. Mutacje sa zmianami które mogą częściowo lub całkowicie zmienić informację genetyczną zawartą w DNA. PODZIAŁ MUTACJI GENOWE – mutacje obejmujące swym zasięgiem 1...satysfakcja67%
Biologia

Mutacje szkodliwe - chromosomowe

Mutacja, jedna z form zmienności genotypowej u organizmów żywych (szczególnie u drobnoustrojów). Mechanizm ten wiąże się ze zmianami w jądrowym DNA ( kwasy nukleinowe) i jest niezależny od wpływów środowiska, a więc pojawia się spontanicznie....satysfakcja68%
Biologia

Mutacje

Mutacje – to nagłe skokowe zmiany materiału genetycznego. MUTACJE dziedziczone niedziedziczone Komórki rozrodcze lub Macierzyste przekazywane w Procesie dziedziczenia Komórki somatyczne, zmianie budowa danego organu, jego wygląd...satysfakcja65%
Biologia

Mutacje i czynniki mutagenne

Mutacja-są to zmiany dziedziczne powstające nagle, skokowo w skutek zmiany genu w nowy jego allel (mutacje genowe – punktowe) lub zmiany struktury lub liczby chromosomów (aberracje chromosomowe i liczbowe). Mutacje genowe(punktowe)-Spowodowane sa...Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.