profil

Wybierz przedmiot
Prace 26
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja52%
Biologia

Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe)

Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe) polegają na zmianie, jakiej ulega jeden lub większa liczba chromosomów. Wśród aberracji chromosomowych wyróżnia się mutacje chromosomowe strukturalne i liczbowe.

satysfakcja18%
Biologia

Ze względu na element strukturalny materiału genetycznego (a zatem i zasięg), którego dotyczy mutacja, wyróżnia się

– mutacje genowe – polegają na zmianie, jaka zachodzi w obrębie jednego genu, często są to mutacje punktowe; – mutacje chromosomowe – dotyczą zmiany, jakiej ulega jeden lub większa liczba chromosomów. Mutacje genowe uwarunkowane są zmianami, jakie dotyczą jednej lub kilku par zasad azotowych (a zatem i nukleotydów) w danym genie. Substytucje polegają na zastąpieniu pojedynczej zasady azotowej w danym nukleotydzie inną zasadą, przy czym w tranzycji następuje zamiana jednej...



satysfakcja25%
Biologia

DNA

Istotą genetyki jest badanie dziedziczności i związanej z nią zmienności organizmu.obecnie jest jedna z najszybciej rozwijaj.sie działaln.biologi. Zrozumienie zjawiska dziedziczności jest o wiele wcześniejsze niż wyodrębnienie genetyki jako...



satysfakcja90%
Biologia

Genetyka, pojęcia (to co się bierze w II gim i troche poza materiał)

GENETYKA-nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia cech DZIEDZICZNOŚĆ-proces przekazywania cech gatunkowych i osobniczych ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA- zjawisko polegające na tym że para rodziców może wydać potomstwo różniące się od swojego...



satysfakcja65%
Biologia

Genetyka

4/5. OGÓLNA CHEMICZNA I FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA DNA -DNA jest to nosnik informacji genetycznej we wszystkich org. -jest podwojna nicia, skrecona prawoskretnie ( lewoskretna uzyskujemy w war.labolat.) -wlasciwosci dzieki ktorym pelni...



satysfakcja69%
Biologia

Mutacje

Mutacje – to nagłe skokowe zmiany materiału genetycznego. MUTACJE dziedziczone niedziedziczone Komórki rozrodcze lub Macierzyste przekazywane w Procesie dziedziczenia Komórki somatyczne, zmianie budowa danego organu, jego wygląd...



satysfakcja62%
Biologia

Mutacje szkodliwe - chromosomowe

Mutacja, jedna z form zmienności genotypowej u organizmów żywych (szczególnie u drobnoustrojów). Mechanizm ten wiąże się ze zmianami w jądrowym DNA ( kwasy nukleinowe) i jest niezależny od wpływów środowiska, a więc pojawia się spontanicznie....



satysfakcja63%
Biologia

Mutacje i czynniki mutagenne

Mutacja-są to zmiany dziedziczne powstające nagle, skokowo w skutek zmiany genu w nowy jego allel (mutacje genowe – punktowe) lub zmiany struktury lub liczby chromosomów (aberracje chromosomowe i liczbowe). Mutacje genowe(punktowe)-Spowodowane sa...



satysfakcja46%
Biologia

Przyczyny mutacji genetycznych

Mutacje to nagłe zmiany w materiale genetycznym. Mogą, ale nie muszą, być dziedziczone. Przekazaniu do następnych pokoleń ulegają tylko mutacje w linii komórek płciowych. Mutacje w DNA mogą zachodzić spontanicznie lub pod wpływem działania...



satysfakcja67%
Fizyka

Promieniowanie alfa beta gamma i jego wpływ na organizm człowieka

Badaniem skutków promieniowania jonizującego zajmuje się nauka zwana radiologią. Działanie biologiczne promieniowania jonizującego następuje w wyniku przeniesienia energii promieniowania do poszczególnych cząsteczek, z których składa się żywa...