profil

Wybierz przedmiot
Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja47%
Język polski

Interpretacja utworów Juliusza Słowackiego "Grób Agamemnona" i "Testament mój".

Oba utwory mają charakter wyznania, refleksji, podsumowania; "Grób Agamemnona" jest wierszem wynikającym z przemyśleń autora podczas pobytu w Grecji, a bezpośrednio wykorzystał poeta motyw przebywania w rzekomym grobie herosa...satysfakcja41%
Język polski

"Grób Agamemnona".

Utwór ten wyraźnie dzieli się na dwie części. Tylko w pierwszej z nich występuje temat tytułowy. Pobyt przy grobie Agamemnona nasuwa autorowi skojarzenia z "Iliadą" Homera, która jest według Słowackiego utworem traktującym o przemijaniu...satysfakcjab/d
Język polski

Uzasadnij, że Słowacki był poetą, który nie pozwolił, by przemilczano ważne dla narodu wydarzenia

Na przełomie XVIII i XIX wieku rozwinął się nowy prąd w kulturze i literaturze, romantyzm. Był to okres ruchów wolnościowych. W epoce tej żyły hasła Wielkiej rewolucji. Były to także ciężkie lata dla Polski. Nie znajdowała się ona na mapach...satysfakcja54%
Język polski

Przedstaw portrety artystów w utworach autobiograficznych. Uzupełnij te wizerunki rozważaniami o roli pisarzy poszczególnych epok literackich.

Historia literatury obfituje w tysiące nazwisk autorów różnego rodzaju dzieł literackich. Dzieła takie powstawały we wszystkich okresach literackich i są one odzwierciedleniem różnych prądów umysłowych, wyznawanych przez ludzi żyjących w danym...