profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja60%
Chemia

Węglowodory aromatyczne o pierścieniach skondensowanych

Naftalen W przypadku monopochodnej naftalenu stosujemy oznaczenia αlub β pamiętając, że każda pozycja α jest oznaczona jako 1, a pozycja β jako 2. W przypadku dwóch lub więcej podstawników ich pozycję należy określić stosując numerację atomów węgla 1-8.Korzystając z reguły Hückla stwierdza się, że w cząsteczce naftalenu jest 10 zdelokalizowanych elektronów π. Jako związek aromatyczny ulega np. nitrowaniu. W cząsteczce naftalenu – w przeciwieństwie do benzenu – atomy wodoru nie...satysfakcja53%
Chemia

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne 1. Ogólne widomości Areny czyli węglowodory aromatyczna zawierają charakterystyczny pierścień aromatyczny, ewentualnie układ kilku połączonych ze sobą pierścieni o charakterze aromatycznym. Podstawniki zarówno alkilowe...satysfakcja34%
Chemia

Związki aromatyczne

Inną grupą węglowodorów są węglowodory aromatyczne (areny), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aromatycznych), do którego mogą być przyłączone podstawniki alkilowe lub arylowe....satysfakcja25%
Chemia

Węglowodory

MILENA OKUNIEWSKA KL.III LP-u SPIS TREŚCI WĘGLOWODORY..................................3 ŹRÓDŁA WĘGLOWODORÓW W PRZYRODZIE.............5 ALKANY.......................................10 ALKILE.......................................18...satysfakcja69%
Chemia

Alkany,alkeny,alkiny,aromatyczne,sciaga

Węglowodory nasycone- związki węgla i wodoru w cząsteczkach których występują tylko pojedyńcze wiązania węgiel - węgiel. Homologi - związki należące do jenej rodziny zw alkanów różniące się o grupę CH2 lub jej wielokrotność Szereg homologiczny-...satysfakcja67%
Chemia

Cykloalkany

DODATKOWY ZAŁĄCZNIK !!!!!! Cykloalkany to węglowodory nasycone (związki organiczne), w których atomy węgla łączą się bezpośrednio ze sobą wiązaniami pojedynczymi, typu ? (sigma). Obok rozgałęzionych i prostych stanowią jeden z rodzajów alkanów,...