profil

Prace 10
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja45%
Pedagogika

Metoda socjometryczna.

Definicja A. Bjerstedt-a: ilościowe badanie stosunków międzyludzkich w aspekcie faworyzowania, obojętności i odrzucenia w określonej sytuacji wyboru. Polega ona głównie na dokonywaniu wyborów pozytywnych lub negatywnych, a najczęściej jednych i...satysfakcja72%
Pedagogika

Metody badań pedagogicznych - wykłady.

z sem III, prof. Pielki, EUHE METODOLOGIA - to nauka, która mówi nam jak mamy prowadzić badanie naukowe. W skrócie są to metody badań. Niezależnie od celu jakiemu maja one służyć skuteczność swą zawdzięczają istniejącym zgodnościom ze...satysfakcja85%
Pedagogika

Metody badań pedagogicznych.

1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 3 2. Monografia pedagogiczna ............................................................................................satysfakcja75%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia z teori kształcenia WSP TWP

Teoria Kształcenia 1 DYDAKTYKA OGÓLNA JAKO DYSYPLINA NAUKOWA Istota Dydaktyka- gr. Didasco ozn. uczę, nauczam, został użyty po raz pierwszy w Niemczech w XVII w. Dydaktyka ogólna- nauka o kształceniu i samokształceniu; należy do nauk...satysfakcja69%
Pedagogika

Monografia pedagogiczna

MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA Przedmiotem badań monografii są instytucje i zjawiska wychowawcze. Monografia ma na celu poznać jak funkcjonuje dana placówka i opracować dla niej koncepcje ulepszeń i prognoz rozwojowych dla określonych niedomogów....satysfakcja38%
Pedagogika

Metody badań pedagogicznych

W pedagogice spotykamy się z całkowitą swobodą w określaniu metod technik i narzędzi badawczych Choć niejasności w tej mierze nie rozstrzygają o efektach naukowych badań pedagogicznych to jednak w obrębie samej dyscypliny odbierają aparatowi...satysfakcja80%
Socjologia

Monografia pedagogiczna

„Za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania, która prowadzi do opisu instytucji wychowawczych, rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej „struktury sformalizowane” takie jak: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,...satysfakcja50%
Pedagogika

Metoda badań, Techniki badań - ściąga z wykładów

Metoda badań- jest to zespół zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość postępowania badacza zmierzających do rozwiązania określonego problemu naukowego. Przez metodę rozumiemy sposoby dochodzenia uzasadnionych i sprawdzonych...satysfakcja40%
Pedagogika

Autonomia w procesie edukacji w szkole wyższej

ROZDZIAŁ PIERWSZY Próba definicji pedagogicznego rozumienia autonomii 1. Rozważania na temat pojęcie autonomii. W kulturze, zdaniem R. Pohlmanna, europejskiej autonomiczność (autonomia) jest zdecydowanie wartościowana pozytywnie i stanowi...satysfakcja64%
Pedagogika

Metody i techniki badań pedagogicznych

Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice 1. Metody i techniki badań pedagogicznych Definicja METODY BADAŃ Zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza,...