profil

Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja34%
Wiedza o społeczeństwie

Misje pokojowe z udziałem polskich żołnierzy

MISJE POKOJOWE Sumaryczny udział personelu ON (Wojsko Polskie oraz MSWIA (GROM i Policja)) w międzynarodowych misjach pokojowych (poza OBWE) w okresie 1953 - 1997 (stan na 15.03.1998) (*) LP. Nazwa misji Kraje misji Okres trwania misji...