profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja47%
Chemia

Masa atomowa pierwiastka

Jest średnią ważoną mas atomowych izotopów, wynikającą z procentowej zawartości poszczególnych izotopów w naturalnej mieszaninie: Wartość masy atomowej izotopu (m1, m2, …) zaokrąglona do liczby całkowitej jest równa jego liczbie masowej. Większość pierwiastków występujących w przyrodzie stanowi mieszaninę dwóch lub więcej izotopów, np. najwięcej trwałych izotopów ma cyna, a po jednym trwałym izotopie mają np. glin, fluor, sód, fosfor. Na przykład miedź występuje w przyrodzie w...satysfakcja49%
Chemia

Budowa atomu

BUDOWA ATOMU Atomistyczno cząsteczkowa teoria budowy materii Pojęcie atomu pojawiło się w IV w p.n.e. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od greckiego słowa „atomas” (niepodzielny). W XIX wieku dokonano odkryć...satysfakcja75%
Chemia

Pojęcia z chemii (dyfuzja, atom, proton...)

Dyfuzja - proces polegający na samorzutnym mieszaniu się stykających się substancji Atom-jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego, która zachowuje wszystkie jego właściwości i bierze udział w reakcjach chemicznych. Atomowa jednostka...satysfakcja40%
Chemia

Wzory i definicje

Wartościowość pierwiastka ? jest to liczba wiązań, jaką dany atom może utworzyć z innym atomem tworząc cząsteczkę. Tlenki ? to związki chemiczne składające się z dowolnego pierwiastka i dwuwartościowego tlenu. Siarczki - to związki...satysfakcja60%
Chemia

Substancja chemiczna, pierwiastki, zw.chemiczne, mieszanina, reakcje chemiczne,reakcja syntezy,prawo zachowania masy

Substancja chemiczna to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masie Pierwiastki to substancje których nie da się rozdzielić na inne subst proste. Wśród poznanych i opisanych pierwiastków dwa...satysfakcja46%
Chemia

Wzory z chemii

Treść w zalacznikusatysfakcja61%
Chemia

Pierwiastki chemiczne.

Symbol Nazwa Masa atomowa Sb Antymon 121,75 Ar Argon 39,95 As Arsen 74,92 N Azot 14,01 Ba Bar 137,33 Be Beryl 9,01 Bi Bizmut 209,98 B Bor 10,81 Br Brom 79,90 Cs Cez 132,91 Cl Chlor 35,45 Cr Chrom 51,99 Sn Cyna 118,71 Zn Cynk 65,39 F...