profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja59%
Język polski

List otwarty

List otwarty Do kraju tego, do obywateli! Ludzie, czy nie zastanawialiście się nigdy, co szwankuje w naszym społeczeństwie? Dlaczego w ludziach jest tyle strachu, bólu i cierpienia, tyle wojen, terroryzmu? Czy nie powinniśmy czegoś z tym zrobić?...satysfakcja61%
Język polski

"Napisz list otwarty do gazetki szkolnej na temat wybranego przez ciebie problemu szkoły" - list otwarty

Droga Pani Dyrektor, szanowne Grono Pedagogiczne, uczniowie! Niedawno spotkałam się z niemiłym wydarzeniem. Otóż przechodząc korytarzem zauważyłam, jak mała grupka chłopców znęcała się nad jednym, mniejszym i możliwe, że młodszym...satysfakcja68%
Język polski

List otwarty

Szanowny Panie Prezydencie W tym liście chciał bym zaapelować do Pana i do wszystkich głów państw na całym świecie o podtrzymywanie pokoju na naszej planecie. Nie rozumiem dlaczego z takim uporem największe mocarstwa na naszym globie dążą do...satysfakcja64%
Język polski

List otwarty do Parlamentu Europejskiego, propagujący powrót do idei zadkładania ogrodów wypoczynkowych

Miejscowość, data Szanowny Panie Przewodniczący! Piszę z prośbą o rozpatrzenie powrotu do idei zakładania w miastach...satysfakcja81%
Język polski

List otwarty : "Przekonać młodzież do książek"

(Miejscowość, Data) Drodzy Młodzi ! Coraz częściej słychać pogłoski o tym ,że nie czytacie książek, a literatura jest wam tak bardzo...satysfakcja63%
Język polski

List Otwarty

Szanowny Panie Prezydencie W tym liście chciał bym...