profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja69%
Język polski

List do Burmistrza

Józefów 26.09.2005 r. Szanowny Panie Burmistrzu! W tym...satysfakcja55%
Język polski

List oficjalny.

Szanowna Pani Burmistrz! W imieniu swoim oraz młodzieży naszego miasta chciałbym zaapelować do Pani o podjęcie decyzji w sprawie budowy ścieżek rowerowych w naszym mieście. Jazda na rowerze jest coraz częstszym sposobem spędzania...satysfakcja100%
Wiedza o społeczeństwie

Życie publiczne

Strefa życia publicznego obejmuje: -politykę -gospodarkę -kultura Mass media: -telewizja -radio -prasa -internet Inicjatywa obywatelska przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateku mających czynne prawo wyborcze do sejmu....