profil

Prace 24
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja67%
Język polski

Motyw wędrówki w tekstach kultury

Wędrówka od zawsze stanowiła nieodzowną część życia człowieka. Czy to cielesna, czy to duchowa, była i jest wyrazem poszukiwań. Wędrowanie nie łączyło się tylko i wyłącznie z celem, wędrówka uczyła, poszerzała ludzką świadomość, kształciła...satysfakcja54%
Język polski

Motyw winy i odpowiedzialności

WINA I ODPOWIDZIALNOŚĆ Biblia Stary Testament • Grzech pierwszych ludzi - człowiek po raz pierwszy zawinił wobec Boga, naruszając Jego nakaz. Został za to ukarany wygnaniem z raju, utratą nieśmiertelności. Bóg skazuje także człowieka na...satysfakcja63%
Język polski

Bohater literacki w świecie zbrodni i kary.

"Ja jestem zbrodnią - oraz karą." Charles Baudelaire Bohater literacki w świecie zbrodni i kary. Zbrodnia to temat niemal tak szeroki jak sama historia ludzkości. Opowieści o początkach Świata zawsze zawierają w sobie jej element, coś co burzy...satysfakcja31%
Język polski

Bunt

Bunt Bunt Bunt - 1) Sprzeciw, protest, opór, niezgoda, podburzanie. 2) Zorganizowana akcja protestacyjna wobec władzy; zbrojny spisek; rewolucja, przewrót; Biblia (ST) -1) Za pierwszych buntowników w Biblii uznaje się Adama i Ewę, którzy nie...