profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja30%
Biologia

Przegląd wybranych grup protistów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka

Podział systematyczny królestwa Protistów nie jest do końca ustalony, co wynika z bardzo dużego zróżnicowania zaliczanych do niego grup organizmów oraz różnego stopnia ich pokrewieństwa. Protisty są grupą parafiletyczną, gdyż pochodzą wprawdzie od wspólnego przodka, ale jest to równocześnie przodek roślin, zwierząt i grzybów. W literaturze istnieje kilka wersji systematyki protistów. Niektórzy badacze podają w wątpliwość zasadność łączenia tak różnorodnej grupy organizmów w obrębie wspólnego...

satysfakcja54%
Biologia

Protisty – od jednej komórki do organizmu wielokomórkowego

Królestwo Protista obejmuje eukariotyczne organizmy jednokomórkowe, kolonijne lub wielokomórkowe o prostej budowie, żyjące głównie w wodzie, a niekiedy w środowiskach wilgotnych, względnie jako pasożyty w innych organizmach. Są autotrofami lub heterotrofami. Podział systematyczny królestwa Protista ciągle ulega zmianom i nie jest do końca ustalony. Można wyróżnić trzy grupy protistów: – organizmy heterotroficzne, które nie posiadają ściany komórkowej i nie są zbudowane ze strzępek, dawniej...satysfakcja20%
Biologia

Systematyka

IV wiek p.n.e.-Pierwsza próba uporządkowania organizmów przez Arystotelesa.Organizmy zostały podzielone ze względu na budowę II wiek n.e.-Św.Augustyn porządkuje organizmy uwzględniając ich przydatność np. pożyteczne i szkodniki XVIII...satysfakcja59%
Biologia

Systematyka protistów

Oto uporządkowani według linii rozwojowych przedstawiviele wsztstkich protistów. przepraszam za niektóre niewypełnione pola, ale mysle że i tak bedzie ona pomocna.satysfakcja79%
Biologia

Znaczenie protistów w przyrodzie i organiźmie człowieka

Protisty pod względem odżywiania dzielą się na roślinopodobne i zwierzęcopodobne. Pozytywne działania protistów roślinopodobnych w przyrodzie i organiźmie człowieka to: - Biologiczne oczyszczanie wód, - Stosuje się je jako nawóz, przez to służą...satysfakcja88%
Biologia

Znaczenie Protistów.

POZYTYWNE *Brunatnice są wykorzystywane jako pasza dla zwierząt *Listownica cukrowa jest używana na dalekim wschodzie do celów kulinarnych *Ściany komórkowe Brunatnic są wykorzystywane w przemyśle tekstylnym i kosmetycznym jako dodatek do...satysfakcja72%
Biologia

Budowa i czynności życiowe protistów zwierzęcopodobnych

KRÓLESTWO PROSTISTY: Bardzo zróżnicowane o nieustalonej systematyce, mają prostą budowę ciała, są jednokomórkowe lub wielokomórkowe, żyją w wodzie, zbudowane są z komórek eukariotycznych. Dzielimy je na: - protisty zwierzęcopodobne...satysfakcja46%
Biologia

charakterystyka wybranych królestw

Charakterystyka poszczególnych królestw-ściąga Wirusy-bezkomórkowe formy życia: 1. Nie posiadają komórek 2. Nie są zdolne do przeprowadzenia procesu przemiany materii i energii 3. Składają się z cząsteczek DNA lub RNA w otoczce białkowej 4....