profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja69%
Język polski

"Tango" Sławomira Mrożka jako współczesny dramat.

?Tango? Sławomira Mrożka to przykład współczesnego dramatu, w którym ukazane zostały losy nowoczesnej, wielopokoleniowej rodziny. Członkami familii są: babka Eugenia i jej brat Eugeniusz - przedstawiciele pokolenia starszego, matka Eleonora i jej...satysfakcja75%
Język polski

"Tango" Mrożka jako ostrzeżenie przed postawą konformistyczną i nihilistycznym buntem.

Tango jest moralnym ostrzeżeniem przed skutkami postawy konformistycznej, która grozi zatraceniem ładu moralnego, oraz przed nihilistycznym buntem, który rodzi anarchię i przemoc. Jaką postawę wobec tego proponowałbyś w myśl treści? „Tango”...satysfakcja67%
Język polski

Wyjaśnij funkcję tanga w utworze, odnosząc się do świata przedstawionego dramatu.

Jednym z utworów, w którego tytule pojawia się motyw tańca, jest dramat Sławomira Mrożka, pt. „Tango”. Podczas czytania dramatu czytelnik zastanawia się, dlaczego właśnie taki tytuł nadał autor swojemu dziełu. Ze zniecierpliwieniem...satysfakcja73%
Język polski

Problem buntu w domu Stomilów – bohaterów "Tanga" Sławomira Mrożka. Analiza fragmentu utworu.

Analizując podany fragment, objaśnij na czym polega problem buntu w domu Stomilów – bohaterów „Tanga” Sławomira Mrożka. Odwołaj się do całości utworu. Konflikt pokoleń to odwieczny problem ludzi, który miał swój początek lata temu. Walka...satysfakcja54%
Język polski

Na podstawie fragmentu „ Tanga” Sławomira Mrożka oraz w kontekście całego utworu scharakteryzuj wizerunek artysty i koncepcję sztuki w świecie chaosu i dezintegracji.

„ Tango” Sławomira Mrożka powstało w latach sześćdziesiątych. Akcja dramatu rozgrywa się w nieokreślonym czasie, w mieszkaniu Stomilów. Tematem „ Tanga ” Sławomira Mrożka jest konflikt pokoleń wsytępujący w rodzinie Stomila i Eleonory. Rodzina...satysfakcja51%
Język polski

Rozprawka napisana do wiersza "szuler" Sławomira Mrożka

Temat postawy współczesnego człowieka wobec zla porusza Sławomira Mrożka w swoim opowiadaniu pt. "Szuler". Postać tytułowa nie tylko, że się nie maskuje, ale wręcz przeciwnie przyznaje się do tego, że jest ozustem. Niestety ta ostetnacyjna...satysfakcja47%
Język polski

10 zdań dotyczących opowiadania "Słoń" Sławomira Mrożka.

1.Kierownik zoo dostae wiadomość o przydzieleniu słonia. 2.Chcąc zmniejszyć koszty, wymyśla sztucznego , nadmuchiwanego słonia. 3.Władze wyższe przyjmują pomysł kierownika na sfałszowanego słonia. 4.Jednak pomysł okazuje sie zły. 5.Bo gdy na...satysfakcja52%
Język polski

Moje refleksje zainspirowane opowiadaniem Sławomira Mrożka pt: "Wesele w Atomicach".

„Guzik chłopu nie zegarek!” Przesłanie opowiadania Sławomira Mrożka „Wesele w Atomicach” zainspirowało mnie do głębszej refleksji nad rozwojem techniki oraz konsekwencjami jakie on niesie. Ludność...satysfakcja76%
Język polski

Historia buntu Artura jako klucz do interpretacji „Tanga” Sławomira Mrożka

Artur, to bohater buntujący się przeciw brakowi zasad. Napotyka na brak oporu ze strony rodziny. Rodzina poddaje się terrorowi. Etapy buntu Artura: I Porządek w domu Artur próbuje uporządkować otoczenie, kręci się po ciasnym, pełnym...