profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja45%
Biologia

Znaczenie genetyki w hodowli roślin i zwierząt, inżynierii genetycznej - organizmy transgeniczne i terapia genowa.

Porównując wiedzę rozpatrywaną na płaszczyźnie osiągnięć i ingerencji w genetykę na początku XX wieku i obecnie , możemy wyciągnąć jeden podstawowy wniosek ? dokonał się olbrzymi progres w tym kierunku . Gdy zaczęto dopiero dyskutować o nowej...satysfakcja55%
Biologia

Przyszłość genetyki i jej znaczenie dla człowieka.

Możliwości jakie posiada dzisiejsza inżynieria genetyczna, są z dnia na dzień coraz mniej ograniczone. Jeszcze kilka lat temu klonowanie żywych organizmów można było zobaczyć jedynie w filmach science-fiction, a dziś jest to jeden z...satysfakcja67%
Biologia

Zastosowanie metod inżynierii genetycznej

Dziedzina biologii zajmująca się zjawiskami dziedziczności i zmienności oraz badaniem praw rządzących między podobieństwem i różnicami indywidualnymi, związanymi z pochodzeniem, nosi nazwę genetyki. Nauka ta powstała w początkach obecnego stulecia...satysfakcja82%
Biologia

Klonowanie

Klonowanie Klonowanie to w potocznym rozumieniu proces tworzenia idealnej kopii z oryginału. Klon to -organizm mający identyczny lub prawie identyczny materiał genetyczny. Klonami są więc organizmy powstałe w procesie rozmnażania wegetatywnego,...satysfakcja67%
Biologia

Prezentacja multimedialna "Zwierzęta i Rośliny Transgeniczne"

"Zwierzęta i Rośliny Transgeniczne" Prezentacja multimedialna , do pobraniasatysfakcja66%
Biologia

Zastosowanie inżynierii genetycznej w medycynie, hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska.

1.Inżynieria genetyczna określana jest jako postępowanie zmierzające do przekształcania informacji genetycznej poprzez stosowanie różnych technologii. Inżynieria genetyczna polega zatem na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy...satysfakcja70%
Biologia

Organizmy transgeniczne (genetycznie zmodyfikowane organizmy)

Organizmy transgeniczne są to organizmy, których materiał genetyczny został wzbogacony o obce geny przeniesione z innego gatunku, wprowadzone do komórek przy pomocy metod inżynierii genetycznej. Organizmy takie mają ogromne praktyczne, (np....satysfakcja64%
Biologia

Znaczenie inżynierii genetycznej w życiu człowieka.

Co to jest inżynieria genetyczna? Inżynieria genetyczna polega na przenoszeniu genów z jednego żywego organizmu do innego. Inżynieria genetyczna umożliwia uzyskanie szczepów bakterii wytwarzających użyteczne białka, a także wyhodowanie roślin i...satysfakcja74%
Biologia

Zastosowanie inżynierii genetycznej.

Co to jest inżynieria genetyczna? Inżynieria genetyczna polega na przenoszeniu genów z jednego żywego organizmu do innego. Inżynieria genetyczna umożliwia uzyskanie szczepów bakterii wytwarzających użyteczne białka, a także wyhodowanie roślin i...