profil

Wybierz przedmiot
Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja29%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia na egzamin z pedagogiki ogólnej

Cele pedagogiki: wprowadzenie w problematykę niezbędną do poznania i rozumienia znaczenia dorobku nauki kształtowanie refleksyjnej postawy wobec aktualnych i przyszłych problemów pedagogicznych kształtowanie cech wychowawczych studentów...