profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja66%
Język polski

"Kordian" Słowackiego - Polski Winkelried, czy szaleniec.

Polski Winkelried, czy szaleniec - przedstaw opinię o głównym bohaterze na podstawie wersetów 695-827 sceny VI, Aktu III „Kordiana” Juliusza Słowackiego. (wersja wolna) Młody idealista, czy niedojrzały filozof? Pomysłowy entuzjasta,...satysfakcja29%
Język polski

Literatura powraca do pytań i problemów już wcześniej omówionych. Rozważ temat odwołując się do dwóch epok: odległej i bliższej.

Pytania, które zadają ludzie, można podzielić na dwie grupy: czysto poznawcze, czyli te, na które istnieje jakaś koknkretna odpowiedź oraz takie, na które każdy odpowiedzieć może, a jednocześnie nikt do końca nigdy tego nie zrobi. Tego, co jest za...satysfakcja59%
Język polski

Kondycja psychiczna młodego Kordiana z dramatu J.Słowackiego "Kordian".

Kordian jest piętnastoletnim chłopcem, który został osierocony przez ojca. Należy do rodu szlacheckiego. Jest w okresie skłonnym do rozterek duchowych związanych z miłostkami. Mimo tego, że otacza go wiele osób w środku czuje się samotny. W jego...satysfakcja50%
Język polski

Polski Winkelried, czy szaleniec - opinia o głównym bohaterze na podstawie wersetów 695-827 sceny VI, Aktu III "Kordiana" J. Słowackiego.

Kordianie! Stało się. Oto nadeszła godzina, o której słyszałem od moich szpiegów. Wielokrotnie mówili mi oni, że jeden z żołnierzy-nie mając zgody ludu na ten czyn-ma zamiar zamordować mojego brata. Nie wierzyłem im, bo przecież nawet...satysfakcja78%
Język polski

Dlaczego Kordian poniósł klęskę.

W dramacie Juliusza Słowackiego pod tytułem "Kordian" poeta opisuje pokolenie podejmujące walkę o niepodległość. Uosobieniem tych młodych ludzi biorących udział w powstaniu listopadowym jest główny bohater o imieniu Kordian. Jego racje...satysfakcja39%
Język polski

Mesjanizm, a Winkelriedyzm na podstawie "Kordiana" J. Słowackiego i "Dziadów cz. III" A. Mickiewicza.

Mesjanizm to ruch społeczno – religiny, który jest wzorowany na męce i cierpieniu jakie doznał Jezus. Jednym z najważniejszych przedstawicieli tej koncepcji był Adam Mickiewicz. Idee Polski jako narodu wybranego wieszcz najwierniej oddał w...satysfakcja35%
Język polski

Kordian jako bohater romantyczny, dramat romantyczny.

Dramat Juliusza Słowackiego „Kodian” jest utworem romantycznym, dlatego, że jego główny bohater posiada cechy romantyczne. Bohater ten, to młody poeta, który z oderwanego od rzeczywistości marzyciela przeradza się w patriotycznego i rewolucyjnego...satysfakcjab/d
Język polski

"Kordian" Juliusza Słowackiego.

Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych dniach w Warszawie. Zaznał wtedy po raz pierwszy sławy i sympatii czytelników, a przyniosły mu ją...