profil

Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja53%
Język polski

"Nie szata zdobi człowieka" - czy zgadzasz się z tym twierdzeniem?

„Nie szata zdobi człowieka” – ta myśl wyjątkowo trafnie pokazuje małe znaczenie ubioru, a co za ty idzie – posiadanych dóbr materialnych. Czy stroje, czyli coś co możemy zmieniać i kupować jeśli tylko mamy na to ochotę i pieniądze,...satysfakcja55%
Historia

Pobożność i rozpusta – kontrasty obyczajów szlacheckiej Rzeczpospolitej.

W mojej pracy przedstawię różnicę między prawdziwym obliczem szlachty polskiej w XVII w. a ich wyidealizowanym mniemaniem o sobie samych. Polska szlachta XVII w. uważała, że pochodzi od Sarmatów, starożytnego ludu zamieszkującego ziemie między...satysfakcja21%
Historia

Sarmaci - stroje sarmatów (załącznik)

Sarmaci (lub Sauromaci) to nazwa irańskich ludów koczowniczo-pasterskich. Sarmaci byli spokrewnieni ze Scytami, Medami, Partami i Persami. Pierwsze wzmianki o Sarmatach znajdują się u Herodota (IV,21), Hipokratesa i Strabona. W starych dziełach...satysfakcja75%
Historia

Anarchia i Sarmatyzm w XVIw. (liberum veto)

Anarchia - stan chaosu i nieporządku powstały wskutek braku lub bezsilności ośrodków władzy. I naruszanie norm lub ignorowanie prawa i władzy. Dlaczego rokosz i liberum veto możemy nazwać anarchizacją życia politycznego w Polsce w XVI w? Gdy...satysfakcja80%
Język polski

Ocena zjawiska Sarmatyzmu.

Pojęcie „Sarmatyzm” pojawia się już w Kronikach Długosza, obejmując Polaków i Rusinów, którzy mieli wywodzić się od wpół legendarnego plemienia irańskiego z dorzecza Donu, wg podań walczącego z Rzymianami. Stąd też już u Kochanowskiego mit...