profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja85%
Prawo

Szkoła klasyczna w prawie karnym.

Okres narodzin i rozwoju szkoły klasycznej w prawie karnym przypada na ostatnie ćwierćwiecze XIX i początki XX wieku. Wyrasta ona bezpośrednio z oświecenia i przejmuje zasady głoszone przez jego przedstawicieli. Szkołę tę nazwano klasyczną z uwagi...satysfakcja60%
Administracja

Główne kierunki w nowożytnej nauce prawa karnego

Główne kierunki w nowożytnej nauce prawa karnegosatysfakcja75%
Pedagogika

Podstawy prawne resocjalizacji - zagadnienia

1. ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie zawiera definicji pojęcia „demoralizacja”, a zawarty w art. 4 1 katalog okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego...